Burgemeester De Boer ondertekent zeespiegelstijging-verklaring tijdens internationaal forum in Brest

Den Helder

Burgemeester Jan de Boer en havenwethouder Kees Visser nnamen op donderdag 10 februari deel aan het internationale forum getiteld: SEA’TIES – Cities and their territories tackling Sea Level Rise/Coastal Resilience. Dit op uitnodiging van Olivier Poivre d'Arvor, speciaal gezant van de president van Frankrijk en François Cuillandre, burgemeester van de gemeente Brest. Burgemeester De Boer zal de ‘Sea’TIES’-verklaring samen met andere burgemeesters vanuit de hele wereld ondertekenen. Daarmee schaart Den Helder zich achter de internationale steden die maatregelen treffen om de gevolgen van de zeespiegelstijging tegen te gaan.

Den Helder is aan drie kanten omgeven door water, ligt onder zeespiegelniveau en kan aan den lijve ervaren dat een stijging van het water tot boven de dijk, als gevolg van klimaatverandering, het leven kan bedreigen. Burgemeester en wethouder hebben deze kans benut om Den Helder te presenteren als een gemeente die daar innovatieve oplossingen voor ontwikkelt. Zoals de integratie van de typisch Nederlandse dijken in het dagelijkse leven, waaronder plannen voor dijkwoningen en de reusachtige blikvanger Seasaw, een soort brug over de dijk die wandelaars in staat stelt dichter bij de zee te komen. ‘Het is een grote uitdaging om met nieuwe, creatieve oplossingen te komen om de zeespiegelstijging tegen te gaan, zegt burgemeester De Boer over de reden om het convenant te ondertekenen.

Politieke top
Op de derde dag van het congres vond de internationale politieke top ‘One Ocean Summit’ plaats. Daarin werden alle mogelijke oplossingen besproken. In aanwezigheid van de Franse president Macron. In totaal namen er zo’n 500 onderzoekers, lokale bestuurders en nationale politici uit 65 landen deel.

Lobby voor toekomstige financiering
Zowel de bijdrage aan het forum als de al geplande ontmoetingen om burgemeesters te leren kennen van grotere, maar gelijksoortige gemeenten als Brest en het Duitse Kiel, zijn bedoeld om relaties te versterken en kansen om tot oplossingen te komen, te vergroten. ‘We willen met elkaar meer kennis uitwisselen, denkkracht bundelen en, voor de langere termijn, een succesvol beroep kunnen doen op Europese financiering voor klimaatadaptieve maatregelen’, geeft de burgemeester aan over het gewenste resultaat. Wethouder Visser voegt daaraan toe: ‘In Den Helder zetten we volop in op programma’s zoals het Maritiem Cluster en de Regio Deal Maritiem Cluster. We bundelen innovaties, creatieve ideeën van ondernemers én kennis en kunde van kennisinstituten en onderwijsinstellingen. Zo maken we onze innovatieve ambities op het gebied van klimaat daadwerkelijk waar.’

Uitnodiging gevolg van EMD
De uitnodiging was een direct gevolg van de in 2021 in Den Helder georganiseerde European Maritime Days, waarvoor veelvuldig contact is geweest met Brest. Frankrijk is per 1 januari van dit jaar voor zes maanden voorzitter van de Europese Unie. Het wil zich in deze periode inzetten voor de klimaatuitdagingen van maritieme regio’s De Franse president Macron heeft Brest aangewezen om op 9, 10 en 11 februari deze internationale conferentie te organiseren, samen met het Ocean Climate Platform. Den Helder was als enige Nederlandse gemeente aanwezig. 

03 maart 2022
bron: denhelder.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer