Pilot early warning-systeem voor extreme regen gestart

Op 1 oktober is het KNMI samen met het bedrijf Weather Impact een pilot gestart met een early warning-systeem dat moet waarschuwen voor extreme buien. Aan de pilot doen ook 5 waterschappen mee. De bekende weerpresentator Gerrit Hiemstra is een van de initiatiefnemers van het early warning-systeem.

Zijn bedrijf Weather Impact voert het onderzoeksproject samen met het KNMI uit. In een interview in magazine Het Waterschap vertelt hij erover. Hiemstra: “Het gaat om compacte buien met een hoge neerslagintensiteit die op een klein gebied vallen, waardoor er lokaal ernstige wateroverlast ontstaat. Het oppervlak is relatief klein, maar de gevolgen zijn verstrekkend.”

Waarom een early warning-systeem?
Eric Gloudemans van de Unie van Waterschappen legt uit waarom de waterschappen behoefte hebben aan een early warning-systeem dat onder andere waarschuwt voor zware zomerse buien: “Zomerse buien zijn moeilijk te voorspellen. Daardoor kunnen we ons er als waterbeheerders lastig op voorbereiden. We weten niet precies waar en wanneer de regen valt en hoeveel het gaat regenen. Dat leidt tot het dilemma: wel voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het tijdelijk verlagen van het waterpeil, of niet? Als je als beheerder kiest om maatregelen te nemen en de neerslag uiteindelijk toch uitblijft of elders in het gebied valt, kun je te maken krijgen met watertekorten.”

Daarom willen de waterschappen graag preciezer weten waar en wanneer regen valt: een early warning-systeem dat ruim van tevoren een waarschuwing naar het waterschap stuurt in welke regio een extreme bui verwacht wordt.

Combinatie van technieken
Door verschillende technieken te combineren moet het early warning-systeem aangeven op welke plek en tijdstip er een extreme bui kan vallen. Het onderzoekstraject is gestart in 2019. Nu moet de pilot aantonen of het systeem bruikbaar is voor de eindgebruikers zoals de waterschappen. Er doen onder andere 5 waterschappen mee: Aa en Maas, Limburg, Noorderzijlvest, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

Uniek samenwerkingsproject met de markt
KNMI en Weather Impact werken samen in dit onderzoeksproject. Hiemstra: “Het is een bijzonder project, omdat het de eerste keer is dat het KNMI op deze manier samenwerkt met een partij zoals wij. Het is uniek dat een publiek private samenwerking op het initiatief van een privaat bedrijf is gestart. Dat is nog nooit voorgekomen in de meteorologische wereld in Nederland.”

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer