Purmerenders meer bereid tot actie tegen klimaatverandering dan 4 jaar geleden

In 2020 heeft de gemeente een enquête over klimaatbestendigheid afgenomen onder deelnemers aan het internetpanel. In 2016 is een vergelijkbare vragenlijst voorgelegd aan het panel. Uit de recente enquête blijkt dat thema’s als klimaatverandering en klimaatadaptatie (de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering) meer zijn gaan leven onder inwoners in de afgelopen 4 jaar. De enquête is ingevuld door 2050 leden van het internetpanel. Dit panel bestaat uit Purmerenders die qua samenstelling een goede afspiegeling zijn van de bevolking.

Op basis van de resultaten blijkt dat inwoners zich meer bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatbestendigheid dan in 2016. Zo geven bijvoorbeeld meer inwoners aan dat ze tegels hebben vervangen door groen (of dit van plan zijn), dat ze zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering en dat ze vinden dat, naast de overheid, ook inwoners en het bedrijfsleven een rol hebben in het klimaatbestendig maken van de stad. Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden. 

Samen doen
Wethouder Eveline Tijmstra is enthousiast over de uitslagen: ‘Er is natuurlijk de afgelopen jaren ook meer aandacht gekomen voor dit onderwerp in de media. Daarnaast zien en voelen we in de stad de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld op plekken waar een flinke regenbui meteen voor diepe plassen en overlast zorgt, de lange droogte van 2018 en de steeds warmer wordende zomers. We moeten het klimaatbestendig maken van de stad echt samen doen dus ik ben blij dat de bereidheid om maatregelen te nemen vergroot is.’

Bewustwording
De komende tijd onderneemt de gemeente op allerlei vlakken acties om de stad klimaatbestendig te maken. Zo startte onlangs een pilot waarbij inwoners van de binnenstad die geen voortuin hebben, een geveltuin kunnen aanvragen. Er is al een subsidie mogelijk voor groene daken, er wordt een regeling voor regentonnen opgezet en meer acties zullen volgen. De gemeente gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de bewustwording bij inwoners de komende jaren verder aan te scherpen.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer