NATIONALE MONITOR DUURZAME GEMEENTEN

De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten (NMDG) geeft gemeenten en andere stakeholders inzicht in de staat waarin de gemeente zich bevindt qua duurzame ontwikkeling. Met de monitor kunnen gemeenten zich ook vergelijken met andere gemeenten, zowel buurgemeenten als typologisch identieke gemeenten.

De Nationale Monitor Duurzame gemeenten heeft zich sinds de eerste uitgave in 2014 ontwikkeld als een lange termijn monitor die de gemeenten zowel als een geografische entiteit beschrijven, als de leefomgeving van de gemeenschap. Uiteraard gemoderniseerd, vernieuwd, verdiept, maar tegelijkertijd trouw aan het oorspronkelijke gedachtegoed van duurzame ontwikkeling zoals verwoord in het Brundtland rapport. Waarbij duurzame ontwikkeling een ontwikkelingsproces is gericht op het bevorderen van evenwichtige groei van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (planet), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van mensen (people) en een gezonde economische ontwikkeling (profit). Het zoeken naar verbinding(en), naar mobilisatie van alle stakeholders in de samenleving kan niet gebeuren vanuit de dominantie van één perspectief, van één belang. Daarvoor zijn de vraagstukken waarvoor gemeenten in de komende periode staat te complex en te omvattend. Het evenwichtig groeien van de drie P’s (people, planet en profit) is essentieel voor het halen van de lange termijn duurzaamheidsdoelen. 

Hoe werkt de monitor?
De NMDG meet een duurzaamheidsscore voor alle Nederlandse gemeenten. Deze score is opgebouwd uit 137 indicatoren welke zijn onderverdeeld in 22 thema’s. Deze thema’s, ook wel voorraden, zijn weer onderverdeeld in drie kapitalen: een ecologisch, een economisch en een sociaal cultureel kapitaal. De balans tussen alledrie de kapitalen is belangrijk met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De uiteindelijke totaalscore laat zien hoe het ervoor staat met de duurzame ontwikkeling in een regio. Hoe hoger de score hoe duurzamer. Een uitgebreide uitleg van de methode en een beschrijving van de kapitalen en voorraden is te lezen in de onderzoeksverantwoording.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer