Nieuwe website Zoet Zout Knooppunt (ZZK) met focus op verzilting

Het Zoet Zout Knooppunt is een initiatief van HHNK, PWN en Provincie Noord-Holland. De website richt zich op alle partijen die aan de slag zijn met klimaatadaptatie en verziltingsvraagstukken over de gevolgen van het opkomende zout. Denk aan agrariërs, natuurbeschermers, maar ook professionals van gemeenten in ons gebied.

Steeds vaker krijgen we te maken met verzilting van ons oppervlaktewater. Vooral op Texel en in de Noordkop heeft de verzilting (verregaande) impact op agrariërs en andere aanverwante bedrijven. Wat doen organisaties om het chloridegehalte beperkt te houden en wat kun je als agrariër zelf doen om de gevolgen van de zilte kwel en het zoutgehalte in de bodem te reduceren. Dat en andere thema's worden beantwoord op het platform Zoet Zout Knooppunt. Benieuwd over de laatste trends en ontwikkelingen op dit gebied? Ga dan naar zzk.nl voor meer informatie.

05 november 2020
bron: Zoet Zout Knooppunt

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer