Analyse finance en klimaatadaptatie 

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: welke rol spelen financiële instellingen?’ toont een analyse met kansen voor verdere samenwerking met overheden. De analyse en overzicht van vele bronnen is gemaakt op basis van 20 gesprekken met financiële instellingen en overheden en aanvullend deskresearch.

NextGreen ontwikkelde dit beeldverhaal met Samen Klimaatbestendig en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Climate Risk Services verzorgde de expert review op de resultaten, samen met de gesprekspartners. Het beeldverhaal is een serie van infographics met toelichtingen, en voorbeelden. Het geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie bij zowel financiële instellingen als overheden. Beide richten zich voor het stimuleren van klimaatadaptatie met hun instrumenten tot dezelfde groepen, zoals bedrijven, huiseigenaren, vastgoedeigenaren en woningcorporaties. Uit de analyse van het speelveld komen een aantal aanbevelingen voor versnelling naar voren, zoals betere afstemming tussen financiële instellingen en overheden over hun risicoanalyses, communicatie en financiële prikkels. Verder is de begrippenlijst toegevoegd als een eerste aanzet tot een meer gezamenlijke taal, om het gesprek tussen financiële instellingen en overheden effectiever te maken.

Als aanvulling op het beeldverhaal schreven NextGreen en de VBDO ook een interne notitie die met de gesprekspartners gedeeld is. Verder zijn enkele inzichten uit dit project verwerkt in de Explained film van de City Deal Klimaatadaptatie, die tijdens de Climate Adaptation Summit in première is gegaan (25-26 januari).

De resultaten zijn erg goed ontvangen door de verschillende gesprekspartners, en vormen een mooie basis voor eventuele vervolgstappen. Vanaf januari 2021 werkt Anne-Marie Bor van NextGreen parttime binnen Samen Klimaatbestendig als verbinder met financiële instellingen.

Lees meer en bekijk het beeldverhaal op:
de projectpagina Analyse financiële sector en klimaatadaptatie.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer