het gaat niet om ons,
het gaat om ons allemaal

Fred Albers, strategisch beleidsmedewerker Openbaar Gebied bij de gemeente Schagen, vertelt over de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens Fred is het van groot belang dat gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgers de handen ineen steken om iets te doen aan wateroverlast, hittestress, droogte en verbetering van de biodiversiteit. En de communicatiecampagne van Noorderkwartier die in juni van start gaat, biedt daar volgens hem mooie aanknopingspunten voor. 
 
Water vasthouden
Met diverse collega's bereidt hij op dit moment een strategienota voor die waarschijnlijk na de zomer in de raden van de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder wordt behandelt. Van alle zaken vallen twee punten in deze strategie op. Ten eerste dat ruim 75% van het grondgebied in bezit is van burgers en bedrijven en dat we daardoor met iedereen zullen moeten samenwerken; gemeenten kunnen het niet alleen. Ten tweede dat water vasthouden essentieel is bij deze vraagstukken. Nederland is kampioen water afvoeren. In de strategienota geven we aan dat we dat slimmer moeten aanpakken, door oplossingen te zoeken om het water in natte perioden vast te houden en te gebruiken in droge perioden. Zoet water wordt immer steeds schaarser. 
 
Begin juni start eem campagne in Noorderkwartier die inwoners zal verleiden om een maatregel tegen klimaatverandering te nemen. Fred: "Dat is voor ons in de Noordkop hét moment  om lokaal plannen te maken. We gaan hier veel aandacht aan besteden. We doen bijvoorbeeld mee aan het NK Tegelwippen, we bieden plantjes aan en er zijn veel kansen om lokale initiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Een geweldig initiatief is van Marleen Ruijter uit Schagen. Zij heeft diverse maatregelen genomen in haar tuin, laat dat ook heel mooi zien op haar website www.omdetuinleiden.com en inspireert anderen. Hier word ik erg enthousiast van. Dat is een mooi voorbeeld van samen. Het gaat immers niet om ons. Het gaat om ons allemaal."
 

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer