Resultaten Publiekspeiling klimaatadaptatie regio Alkmaar 

In de periode van 6 januari tot 23 januari 2021 heeft de publiekspeiling klimaatadaptatie van de regio Alkmaar plaatsgevonden in het kader van het opstellen van de klimaatadaptatiestrategie. Doel was om risicobeleving, risicoacceptatie en participatiebereidheid met betrekking tot klimaatverandering van inwoners in beeld is gebracht.

Er hebben 626 deelnemers meegedaan aan de peiling. De peiling bestond uit 13 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Met de open vraag zijn 379 ideeën opgehaald voor oplossingen om negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken. 

Deze memo beschrijft de algemene aandachtspunten die uit de memo naar voren zijn gekomen. Daarnaast geeft deze memo de antwoorden op de peiling weer. De gepresenteerde antwoorden zijn via deze link ook online in te zien.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer