Ria Doedel: “In korte tijd hebben we belangrijke stappen gezet”

Toen Ria Doedel in februari 2020 aantrad als CEO ad interim, was haar opdracht al uitdagend genoeg: de leveringszekerheid van drinkwater veiligstellen met het oog op de uitdagingen die op ons afkomen en focus en rust creëren. Vervolgens kwam de coronacrisis hier nog bovenop. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen anderhalf jaar en de samenwerking in de waterketen nu ze haar taken overdraagt aan de nieuwe algemeen directeur van PWN, Paulien Pistor?

Met wat voor gevoel geef je het stokje door aan je opvolgster?
“Met een goed gevoel. Ik ben trots op de veerkracht van alle PWN’ers in deze roerige periode. De monteurs die tijdens de lockdown buiten hebben doorgewerkt, de bedrijfsvoerders die zich op locatie hebben ingezet, de boswachters die heel wat voor hun kiezen kregen en al die collega’s die thuis aan de slag bleven. Veel liep gewoon door. En dat niet alleen; er is ontzettend hard en intensief gewerkt. Mensen pasten zich snel aan de nieuwe situatie aan en zetten de schouders eronder. Daarmee hebben we met z’n allen voor elkaar gebokst dat we heel 2020 ongestoord konden blijven leveren. Recordhoeveelheden zelfs. 
 
Hoe heeft PWN dat voor elkaar gekregen?
“Vooral door heldere keuzes te maken en daarnaar te handelen. Bij mijn aantreden liepen er veel projecten en programma’s. Daarom zijn we eerst stil gaan staan bij de vraag: als drinkwater maken onze kerntaak is, wat betekent dat dan? Welke risico’s en uitdagingen zien we en wat is nodig om die risico’s te minimaliseren en de uitdagingen aan te gaan? Daar is een mooie ondernemingsvisie uitgekomen: De Kracht van Samen. Met heldere doelen die we per jaar vertalen naar duidelijke afspraken en concrete acties. In korte tijd hebben we al belangrijke stappen gezet. Zo hebben we intensief onderhoud gepleegd aan de productiekant, onder ander in onze membraanfabriek in Heemskerk, en is de renovatie van Andijk I in mei succesvol afgerond. Dat geeft meer lucht.”
 

Is PWN klaar voor de toekomst?
“De maatschappij verandert in hoog tempo, dus ook PWN moet in beweging blijven. Juist daarom is het belangrijk de basis op orde te hebben, zodat je op een beheerste, proactieve manier op veranderingen kunt inspelen. Het is nu van belang om de ingezette koers vast te houden, zodat de medewerkers de ontwikkelingen die we in gang gezet hebben, kunnen afmaken. We staan voor complexe, deels samenhangende uitdagingen die van invloed zijn op onze kerntaak. Van klimaatverandering tot de kwaliteit van onze bronnen, de toenemende (drink)watervraag, de teruglopende biodiversiteit en de energietransitie. Om die uitdagingen op een goede manier aan te gaan, is samenwerking in de keten nodig. En die is er gelukkig al volop in Noord-Holland.”
 
Hoe kijk je naar de samenwerking in de waterketen in het Noorderkwartier?
“In de waterketen ben je op elkaar aangewezen – het gaat uiteindelijk om één systeem. Dat vraagt om voortdurende afstemming. Voor de waterkwaliteit in het IJsselmeer zijn wij bijvoorbeeld afhankelijk van onder meer Rijkswaterstaat en de waterschappen. Om de temperatuur van het drinkwater in ons ondergrondse leidingennet onder het wettelijke maximum van 25ºC te houden, hebben we gemeenten nodig. Je kunt merken dat partijen in het Noorderkwartier al heel lang en intensief samenwerken en veel kennis delen; de afstemming gaat goed. Waar ik vooral enthousiast over ben, is dat daarbij het maatschappelijke belang en niet het eigenbelang vooropstaat. Als je nog ergens winst zou kunnen boeken, dan is het in de uitvoering: door ook meer samen te dóén – als één watercyclusbedrijf. Dat is óók de kracht van samen. Maar verder: mijn complimenten!” 
 
Per 1 juli 2021 heeft Ria Doedel haar taken als CEO van PWN overgedragen aan Paulien Pistor. Tot 1 september blijft ze aan PWN verbonden als Sectordirecteur Drinkwater Productie.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer