Klimaatbuffer IJsselmeer

Marielle van den hul kuijten bJPSxDG5eco unsplash

Altijd betrouwbaar drinkwater
Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en betrouwbaar drinkwater draait PWN aan meerdere knoppen tegelijk. We onderzoeken hoe we onze drinkwaterproductie kunnen vergroten om de groeiende vraag op te vangen. We gaan na hoe we het gebruik kunnen verminderen om de groeiende vraag af te remmen. En we kijken hoe we onze belangrijkste zoetwaterbron, het IJsselmeer, kunnen versterken zodat het een robuuste, stabiele bron voor het maken van drinkwater blijft. Dat doen we door, samen met de andere drinkwaterbedrijven, te werken aan schone bronnen. Wat er niet in komt, hoeven wij er namelijk ook niet uit te zuiveren. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van een klimaatbuffer in het IJsselmeer, zodat de juiste kwaliteit water voldoende beschikbaar blijft om drinkwater van te maken.  

Samenwerking
Naast de ontwikkeling van een klimaatbuffer gebeurt er in het Noord-Hollandse IJsselmeergebied langs de kust van Den Oever tot Enkhuizen nog veel meer en staan er de komende jaren tal van ontwikkelingen op stapel in dit gebied. Al deze initiatieven en ideeën hebben, naast drinkwatervoorziening, ook betrekking op onderwerpen zoals natuur, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij en energie. Om al deze plannen op elkaar af te stemmen werken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN samen onder de naam Noord-Hollandse IJsselmeerkust.  

Lees hier meer over Noord-Hollandse IJsselmeerkust

Onderzoek
PWN doet in aanloop naar de realisatie van de Klimaatbuffer uitvoerig onderzoek naar de verschillende aspecten van de Klimaatbuffer. Onderdeel hiervan is een demonstratie op kleine schaal op het terrein van PWN in Andijk.

Lees hier meer over het onderzoek (engelse pagina)

De ontwikkelingen en opgaven rondom de Klimaatbuffer raken ook bewoners, bedrijven en andere betrokken organisaties.
Daarom vinden er geregeld informatiebijeenkomsten plaats om de beschikbare informatie te delen en in gesprek te gaan met de omgeving.

Lees hier meer over de aankomende en afgelopen bijeenkomsten

8 mei 2023
Bron: pwn.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer