Hollands Noorderkwartier lanceert publiekscampagne

Met de publiekscampagne WatZr willen de 28 gemeenten boven het Noordzeekanaal, waterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de inwoners van het beheersgebied betrekken bij de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. De 30 partners werken samen onder noemer 'Samen blauwgroen'.

“Overheden kunnen het niet alleen”, stelt Shane Kleyhorst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “Gemeenten, het waterbedrijf en wij doen er natuurlijk van alles aan om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen opvangen. De gemeenten hebben bijvoorbeeld agenda’s opgesteld om de komende jaren actie te kunnen ondernemen. Maar feit blijft ook dat ongeveer de helft van het verharde oppervlak in de steden in handen is van particulieren. Willen we daarom iets doen aan hittestress of wateroverlast, dan hebben we de steun van iedereen in ons beheersgebied hard nodig.”

Volgens Kleyhorst is de samenwerking met gemeenten een belangrijk element in de campagne. Bij eerdere campagnes om het publiek te bereiken, bleek volgens hem dat de meeste mensen hun gemeente als natuurlijke eerste aanspreekpartner zien. “Daarom hebben we als Samen blauwgroen gekozen voor een lokale opzet, waarin elke gemeente zelf onder de WatZr-paraplu communiceert over de campagne. Om het lokale gehalte te benadrukken komen er in zoveel mogelijk gemeenten ook ambassadeurs die bijvoorbeeld opentuin-dagen gaan organiseren en ook online actief zijn.”

De campagne zal enkele jaren gaan lopen en steeds zal een bepaald thema centraal staan. Bij de aftrap van de campagne is dat hittestress, in het najaar is de beurt aan wateroverlast en later komen ook water in de tuin en een schoon riool voorbij. Kleyhorst: “Deze onderwerpen zijn te koppelen aan concrete tips en adviezen. Daarnaast biedt elk nieuw thema weer een gelegenheid om de campagne onder de aandacht te brengen.”

De publiekscampagne kreeg een opvallende naam, WatZr (een samenvoeging van water en de Z van zon en uit te spreken als Watser) en dat was een bewuste keuze. Kleyhorst: “We willen deze campagne jarenlang uitrollen en hopen uiteindelijk op het effect van de Bob. Dat woord vond iedereen in het begin maar raar, maar nu is het heel normaal om te vragen ‘wie er vanavond de Bob is?’ WatZrs moeten daarbij synoniem worden voor kleine en simpele acties die bijdragen aan het verminderen van hittestress, wateroverlast en watertekort. Denk aan de regenton of het vervangen van tegels door gras.”

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer