Project Regioplein in Schagen

Water op straat. Wilt u dat ook? De toekomstige bewoners van het appartementencomplex aan de Sportlaan in de kern Schagen wonen af en toe aan het water.

GEMEENTE SCHAGEN
Het Regioplein ligt in het noorden van de kern Schagen. Het aanwezige groen in de vorm van bomen, struiken en gras willen wij van voldoende water voorzien. We maken daarbij gebruik van het principe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Het regenwater dat op de weg en parkeerplaatsen valt komt in de fundering van de weg. Vanuit de fundering van de weg kan het langzaam verder de bodem intrekken. Het regenwater dat op de gebouwen valt wordt direct afgevoerd naar het regenwaterriool. 

Hoe werkt het?
Op het eerste gezicht zie je buiten geen verschil. Rioolinspectieputten in het midden van de weg en straatkolken in de molgoot aan de kant van de weg. Op het eerste gezicht niets bijzonders. Het bijzondere zit in het feit dat tussen de straatkolken en rioolputten drainageleidingen zijn aangelegd. De rioleringsputten zijn onderling verbonden als ‘normale’ rioleringsputten en werken ook als ‘gewone’ riolering. De weg heeft een ‘gewone’ bolle vorm (het midden van de weg is hoger dan de zijkant). De parkeerplaatsen aan de kant van de weg zijn ‘waterdoorlatend’ uitgevoerd. Dus ook de regen die op de parkeerplaatsen valt trekt voor een deel direct de bodem in.  

Stelt u zich eens voor dat het regent… 
De regen valt op de weg en stroomt de straatkolk in. Vervolgens zoekt het zich een weg in de drainageleiding tussen de straatkolk en de rioleringsput in het midden van de weg. Omdat het een drainageleiding is, zakt het water, als de grondwaterstand laag genoeg is, de grond in en komt zo in het funderingspakket terecht. Van daaruit trekt het langzaam verder de bodem in. 

De holle ruimte die van nature in het zand en het funderingsmateriaal van de weg aanwezig is, is voldoende om ‘gewone’ regenbuien kwijt te kunnen.   

Bij de meeste regenbuien is dit voldoende. Een enkele keer regent het veel harder en dan doet zich de volgende situatie voor.

Stelt u zich eens voor dat het heel hard regent…
Dan vult het totale bergend vermogen van het funderingspakket zich langzamerhand met regenwater en kan er op een gegeven moment niets meer bij. Het water in de drainageleiding tussen straatkolk en rioleringsput kan niet meer in de fundering stromen, omdat deze al vol is. Het water komt dan zichtbaar op straat te staan. Tot het op de hoogte van de rioleringsputdeksels komt. Dan stroomt het via openingen in het putdeksel de rioleringsput zelf in. En zo komt het dan in het rioolstelsel en wordt via de ‘gewone’ riolering afgevoerd uit het gebied.

Waarom doen we dit?
We willen ervoor zorgen dat regenwater beter behouden wordt in de omgeving in plaats van snel af te voeren naar de sloot. Allereerst komt regenwater dan ten goede aan de omgeving waar het is gevallen. Het aanwezige ‘groen’ in de vorm van bomen, struiken en gras heeft er baat bij, omdat er langer en meer grondwater aanwezig is. Tijdens droge perioden is dit een voordeel. Een ander voordeel, weliswaar voor ons minder zichtbaar, is dat het regenwater trager wordt afgevoerd naar de aanwezige sloten. Daar is ons waterschap met name blij mee, want dat maakt de waterstanden in de sloten beter beheersbaar en vlakt de piekafvoeren af.

Risico
Omdat we beseffen dat dit ontwerp zich nog in de praktijk moet bewijzen, hebben we een soort veiligheidsventiel ingebouwd.  Als blijkt dat er toch te lang ‘water op straat’ blijft staan, dan kunnen we een ingebouwde overloop in werking laten treden. De mogelijkheid bestaat dan om het waterniveau op straat terug te brengen tot 0 cm (dus bijvoorbeeld géén water op straat). Gedurende twee jaar gaan we intensief metingen doen in en rond het gebied.

Meer informatie

haak jij ook aan?
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer