Klimaat deltaplan voor bescherming tegen wateroverlast

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter voelbaar. We hebben te maken met meer hittegolven, droogte, zware regen en een stijgende zeespiegel. Nederlandse steden zullen zich moeten wapenen tegen het veranderende klimaat. Maar hoe dan? 

De afgelopen vier jaar heeft de City Deal Klimaatadaptatie gewerkt aan het beantwoorden van deze vraag. De opgedane kennis en inzichten deelt het City Deal netwerk in de vorm van de documentaire The Climate Resilient City Explained. 

Bodemdaling
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer