Nieuwe monitor Samenwerking Waterketen Noorderkwartier in ontwikkeling

Water

Van 2014 tot en met 2020 hebben de gemeenten en het waterschap in Noorderkwartier jaarlijks een monitor ingevuld om de voortgang van de doelen in het Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011 in beeld te brengen. Deze monitor werd landelijk door meerdere partijen gebruikt. Die monitor had vooral betrekking op de onderdelen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Met de uitkomst van de monitor is onder andere in beeld gebracht dat we de BAW-doelstelling ten aanzien van kostenbesparing ruimschoots hebben behaald in het doeljaar 2020.

Eind 2020 hebben de partijen in de Samenwerking Waterketen Noorderkwartier een nieuwe overeenkomst opgesteld met doelen voor de periode 2021-2030. In deze overeenkomst is ook afgesproken dat we de voortgang van deze nieuwe afspraken jaarlijks in beeld brengen.

 De vorige voortgangsmonitor nog was ontwikkeld door een externe partij. Deze partij verzamelde ook de ingevoerde gegevens en verzorgde de jaarlijkse voortgangsrapportages. Voor de nieuwe monitor is het idee ontstaan om deze door het hoogheemraadschap te laten ontwikkelen. Daartoe is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin het kernteam Samenwerking Waterketen Noorderkwartier afspraken heeft gemaakt met het hoogheemraadschap om de nieuwe voortgangsmonitor te ontwikkelen, deze jaarlijks uit te voeren en geautomatiseerde rapportages te genereren. Op dit moment werkt een door het KT van de Samenwerking Waterketen ingesteld projectteam samen met het hoogheemraadschap hard aan het ontwikkelen van de monitor. Het is de bedoeling in het najaar de monitor voor de eerste keer te gaan gebruiken met de informatie over het jaar 2021.

 Het is een mooi voorbeeld van hoe we samen een praktische en vernieuwde monitor ontwikkelen, die de partijen jaarlijks een inzichtelijk beeld geeft van de voortgang van de nieuwe doelen. De kennis en expertise van de toekomstige gebruikers en het I&A team van het hoogheemraadschap kan zo heel mooi worden ingezet om de Samenwerking Waterketen te helpen met een nieuwe monitor!

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer