Hoe functioneert de
waterbergende weg door de tijd heen?

De waterbergende weg is een opkomende maatregel om de effecten van extreme neerslag en droogte te helpen beperken. In Noorderkwartier zijn al verschillende varianten in gebruik. In Heemskerk wijdt HvA-student Marc van Echtelt zijn afstudeeronderzoek aan het nieuwste systeem dat in die gemeente bedacht, ontwikkeld én in gebruik genomen is.

Illustratie huis

Het ‘Heemskerkse’ systeem komt uit de koker van Jacco de Wit, die een oplossing zocht voor de verstoppingsproblemen waar de gemeente bij gangbare systemen tegenaan liep. In plaats van via met doek beklede kratjes loopt in dit systeem het regenwater door horizontale buizen de waterberging onder het wegdek in. De eerste ervaringen met dit systeem zijn veelbelovend. “Tijdens een locatiebezoek in de Maerten van Heemskerckstraat vertelde een bewoner dat hij sinds het nieuwe systeem is aangelegd, geen last meer heeft van vocht in de kelder”, vertelt Marc. “Dat is een goed teken. Er is alleen nog weinig bekend over hoe de infiltratiecapaciteit van deze pakketten zich door de tijd heen ontwikkelt. Hoe waterdoorlatend is het systeem nog na 10 of 20 jaar? Mijn onderzoek is opgezet om hierin meer inzicht te krijgen.”

Van inzicht naar verbetering
Een belangrijk aspect waar Marc naar kijkt is: waar blijft vervuiling in het pakket? “Takken en bladeren en dergelijke worden al bij de ingang uit het regenwater gefilterd”, zegt hij. “Maar je houdt altijd kleine deeltjes over. Mijn verwachting is dat vooral die deeltjes van invloed zijn op de waterdoorlatendheid van het systeem. Wat ik dus wil uitzoeken, is: hoe verloopt de stroming door het pakket? Waar hoopt zich langzaam vervuiling op? Als je dat helder in beeld hebt, kun je ook weer maatregelen nemen om te voorkomen dat het systeem daardoor geleidelijk verstopt raakt. En in een vervolgontwerp gericht verbeteringen aanbrengen om te zorgen dat het zo lang mogelijk blijft functioneren.”

Computermodel
Het onderzoek is een samenwerking van gemeente Heemskerk en adviesbureau Sweco. Daarbij krijgt Marc praktijkbegeleiding van Jacco de Wit en de andere beheerders vanuit de gemeente, en inhoudelijke begeleiding bij het opstellen van een computermodel vanuit Sweco. “Dit model geeft inzicht in de stroming van het water door het pakket onder de weg. Daarnaast maken we in samenwerking met een aannemersbedrijf in Heemskerk een praktijkproefopstelling. Hiermee verwachten we meer inzicht te krijgen in het effect van de vervuiling op de doorlatendheid van het pakket. Die informatie gaan we weer valideren met de resultaten van het computermodel.”


Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer