Clusterbuien juni 2021 in onderzoek

Effecten van klimaatverandering vragen om ruimtelijke adaptatie. Bewoners kunnen hierin een belangrijke rol spelen; circa 50% van de ruimte is privé. Maar hoe krijg je ze mee? Hortus Alkmaar bereikt namens de gemeente met Steenbreek acties mooie resultaten via samenwerking, onder andere met wijkcentra, woningbouwverenigingen en organisaties in de tuin- en natuurbranche. Tips van Steenbreek-coördinator Mieke Klerk.

Evaluatie HHNK in volle gang
Intense buien komen vaker voor. Maar wat de omstandigheden in juni uitzonderlijk maakte, was de omvang van het gebied waar extreme neerslag viel. In Noorderkwartier ging het om ruim 400 km2. En waar het watersysteem is toegerust op de verwerking van ongeveer 15 mm neerslag per dag, viel er nu in één weekend 130 mm. Het was letterlijk dweilen met de kraan open. Zowel in de bebouwde kom als de buitengebieden ontstonden problemen, onder meer met ondergelopen landbouwpercelen en wegen. HHNK is bezig met een uitgebreide evaluatie met hulp van onafhankelijke deskundigen: hoe functioneerde het watersysteem? Maar ook: hoe verliep de crisisbeheersing en de communicatie? Het onderzoeksteam hoopt op 27 oktober de uitkomsten naar buiten te brengen.

BUCH-gemeenten: 1000 meldingen in kaart
Ook de BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo onderzoeken de gevolgen van de wateroverlast om daar lessen uit te trekken. Zij werden relatief zwaar getroffen – in Bergen viel zelfs 120 mm neerslag in 1,5 uur. Boven op de 600 overlastmeldingen die tijdens en direct na de buien binnenkwamen, verzamelden de gemeenten nog eens 400 meldingen via een oproep in plaatselijke media. Veel bewoners stuurden foto’s mee, wat een goed beeld geeft van de aard en omvang van de schade en van de oorzaak: gaat het bijvoorbeeld om schade door afvalwater, regenwater of een sloot die overstroomd is? Inmiddels zijn bijna alle meldingen ingevoerd in een wateroverlastkaart, zodat de nodige analyses uitgevoerd kunnen worden. De verzamelde gegevens zijn te lezen als klimaatstresstest in de praktijk en kunnen ook helpen om rekenmodellen te verfijnen. Zo ontstaat niet alleen een nauwkeuriger beeld van kwetsbaarheiden, maar ook van wat verschillende maatregelen voor effect gehad hebben.

IPCC-rapport: wereldwijd appel om haast te maken
Begin augustus verscheen het nieuwste rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Met een heldere boodschap: de opwarming van de aarde is nu wereldwijd merkbaar. En de grens van 1,5 graden bereiken we niet over 20 jaar, zoals eerder gedacht, maar over 10 jaar. Het rapport waarschuwt dat er snel drastische maatregelen nodig zijn om het tij te keren. In het Klimaatsignaal ’21 dat naar verwachting in oktober verschijnt, licht het KNMI toe wat de conclusies van IPCC betekenen voor het klimaat en de weersextremen in Nederland. Mogelijk rijzen in onze regio ook nieuwe vragen: moeten we bijvoorbeeld de klimaatbestendigheidseisen die we samen hebben afgesproken, niet opnieuw tegen het licht houden? Kunnen we nog uitgaan van bestaande statistieken nu het klimaat zo snel verandert – statistieken die zeggen dat zulke extreme buien eens in de 1000 jaar voorkomen? Stof tot nadenken.

Het complete IPCC-rapport lees je hier.

12 oktober 2021

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer