Vewin publiceert onderzoek Watergebruik Thuis

Vork afwassen

Het CBS heeft in opdracht van Vewin op basis van een enquête berekend hoeveel drinkwater per persoon in 2021 in huis is gebruikt. Het totale drinkwatergebruik komt uit op 128,1 liter per persoon per dag. Het onderzoek geeft ook informatie over hoe vaak verschillende drinkwatertoepassingen in huis worden gebruikt en het gebruik per keer. Het meeste water wordt thuis gebruikt voor douchen (46,2 liter per persoon per dag) en doorspoelen van het toilet (30,2 liter per persoon per dag).  

Het totale watergebruik thuis in 2021 komt met 128,1 liter per persoon per dag hoger uit dan in het onderzoek over 2016, dat uitkwam op 119,2 liter. Het onderzoek in 2016 maakt gebruik van een andere onderzoeksmethode en enkele componenten werden nog niet meegenomen (buitengebruik en een deel van het overig gebruik). Daarnaast was 2021 een jaar waarin de coronapandemie (bijvoorbeeld door thuiswerken) invloed had op het gebruikspatroon. De uitkomsten van de beide onderzoeken zijn daarom niet goed te vergelijken.

Klik hier voor het rapport Watergebruik Thuis 2021

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer