Wieringermeer VisKringloop – Wieringermeer

Landbouw

In het agrarische landschap van de Wieringermeer is een paai- en opgroeiplaats voor vis ontworpen. Door de aanleg van de VisKringloop en de vispassages is een ecologische verbinding gecreëerd tussen het Amstelmeerkanaal (met in het verlengde het IJsselmeer en de Waddenzee) en het watersysteem van de Wieringermeer met het Robbenoordbos. 

De ‘VisKringloop’ refereert enerzijds aan de kringloop van het leven van de vissen die zich daar voort kunnen planten. Anderzijds verwijst het naar de rimpelingen die ontstaan als twee stenen in het water worden geworpen. Dit heeft geresulteerd in een vormentaal waarbij het water in kringen door het landschap stroomt. Het project is bijzonder om de volgende redenen:

  • In plaats van versnipperde natuurvriendelijke oevers, heeft HHNK gekozen voor een unieke geïntegreerde paai- en opgroeiplaats voor vis.
  • Landschapsarchitectuur, kunst en ecologie zijn volledig verweven. Het in samenhang ontwikkelen van hoge natuurwaarden, artistiek ontwerp én maximale functionaliteit (watersysteem, beheer, ecologische variatie, visverbindingen) zorgt voor een sterk beeld, zonder concessies.
  • Het vormt een unieke habitat voor vissen én een eigentijds ‘landmark’, passend bij het karakter van de Wieringermeerpolder.
  • Het project laat zien dat het inpassen van functies kwaliteit kan opleveren, dat ecologie een helder ontwerp kan hebben en dat land-art ecologisch kan zijn.
  • Het gebied is door het introduceren van een sterke vormentaal en observatietoren deels openbaar geworden, waar dat eerst niet de bedoeling was.
  • Door het project worden verschillende watersystemen ecologisch met elkaar verbonden, en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Download hier de projectinformatie

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer