Minister Harbers enthousiast over creatieve oplossing waterberging Watertuinen

raining

Afgelopen maandag bezocht demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de Watertuinen in onze gemeente (Heemskerk). Dit is de nieuwe waterberging langs de Binnenduinrandweg in Heemskerk. Het doel van zijn bezoek: zien hoe we in onze gemeente extreme neerslag opvangen en droogte voorkomen. Naast waterberging richten we de Watertuinen natuurlijk en recreatief in. Harbers: "Een mooi voorbeeld hoe je als gemeente wateroverlast creatief kunt oplossen."

Wethouders Ani Zalinyan en Ron Suanet ontvingen minister Harbers. Projectleider Christiaan Leerlooijer vertelde meer over de Watertuinen. "Met de aanleg van de Watertuinen vangen we overtollig water uit het tuindersgebied op. In dit project werken we samen met het hoogheemraadschap, PWN en LTO. We geven in het gebied meer ruimte aan de beek die hier loopt. De aanleg van deze klimaatbestendige waterberging combineerden we met de inrichting van een natuurgebied. In dit gebied kun je wandelen en recreëren. Ook versterken we de biodiversiteit door inheemse planten en struiken te planten. De Watertuinen worden straks echt een verrijking van Heemskerk.”

Extra uitleg over de klimaatadaptieve maatregelen die we nemen

Samen met een paar medewerkers van de gemeente én het ministerie wandelde de minister door het gebied. Ook  liep hij over de stapstenen en paaltjes die in de Watertuinen liggen. Jacco de Wit, onze specialist riolering en water, gaf daarna meer uitleg over de klimaatadaptieve maatregelen die we als gemeente nemen. Zo vertelde Jacco over de waterbergende weg. Dat is een systeem dat we al langer gebruiken, maar hij zelf verbeterde. "Een waterbergende weg heeft een wateropvang onder de weg. Deze opvang bestaat uit een laag met grove stenen, de fundering. Het water kan via een put en een buis met sleuven naar de fundering stromen. De holle ruimte in de fundering werkt als waterberging. Het water kan zo langzaam wegzakken in de bodem, waardoor we het langer kunnen vasthouden. Zo is erin de bodem ook meer water beschikbaar voor droge periodes." 

De minister was enthousiast over de Heemskerkse initiatieven. Initiatieven die andere gemeentes nu ook overnemen. "Heel Nederland moet aan de slag met klimaatadapatie. Geweldig dat Heemskerk deze kennis deelt met gemeenten."

15 september 2023
 Bron: Heemskerk

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer