Europese primeur: Water onder de straat in plaats van omgekeerd

Weg

Samen met AB Roads en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ontwikkelde Rik Debusschere een klimaatrobuuste waterbufferende wegfundering – zeg maar een wadi onder het wegdek. Het water staat hierbij onder de straat in plaats van omgekeerd. Rik Debusschere merkte tijdens diverse uitvoeringsprojecten dat naast het grondwaterpeil vooral plaatsgebrek een beperkende factor is voor infiltratiemogelijkheden. Een bijkomend probleem is dat het grondwaterpeil in Vlaanderen vaak tussen -1 en -1,5 meter zit. Dat bemoeilijkt de aanleg van drainagebuizen. Uit gesprekken met professor Anne Beeldens van AB Roads en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ontstond daarom het idee om een onderfundering te ontwikkelen die niet alleen zorgt voor stabiliteit, maar die ook dient als buffer om het water te laten infiltreren in de bodem.

Proefopstelling
Onder ingenieurs en wegenbouwers geldt het principe dat de onderfundering droog moet blijven en dat bij een hoge grondwaterstand moet worden gedraineerd. Bij de waterbufferende weg werd dit omgekeerd. Hypothetisch werden een aantal parameters van de klassieke wegopbouw doorgerekend. Met een proefopstelling werden die berekeningen getoetst aan de realiteit. Want net zoals bij een klassieke weg moet ook deze fundering voldoen aan kwaliteitseisen. Het was zoeken naar een evenwicht tussen voldoende holle ruimte voor waterbuffering zonder de stabiliteit van de opbouw in het gedrang te brengen.

Pilootproject scoort boven verwachting
Na de succesvolle proefopstelling volgde een eerste uitvoering in de praktijk. De heraanleg van de Basijnsmolenstraat en  Slijperstraat in Staden kreeg de primeur. Enkel de rijbaan kreeg een waterdoorlatende onderfundering. Maar ook het regenwater dat op de fiets- en voetpaden valt, stroomt naar die onderfundering. De realisatie wordt, uiteraard, voortdurend gemonitord en geeft verrassend positieve resultaten. Het systeem ligt er nu meer dan een jaar. Op een leemachtige ondergrond en na zowel langdurige winterbuien als hevig zomers onweer, liep het systeem nog nooit over. Het systeem werd berekend op 270 liter per seconde per hectare en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen.

Wanneer aanleggen?
De verkeersintensiteit- en belasting zijn bepalend voor het aanleggen van de onderfundering. Een autosnelweg heeft klasse B1 of B2, een gewestweg is B5 tot B7 en een wijkweg B9 of B10. De waterdoorlatende onderfundering kan worden toegepast in de bouwklassen B7 tot B10.  Net zoals bij een klassieke wegopbouw is de levensduurverwachting van een weg met waterdoorlatende fundering twee tot drie decennia. De waterdoorlatende fundering is ongeveer tien procent duurder dan een klassieke opbouw, maar die kosten worden vaak vereffend doordat er minder geïnvesteerd moet worden in regenwaterafvoerbuizen. Op dit moment liggen de plannen klaar om het systeem toe te passen op een achttal locaties, waaronder een gewestweg en in een industriezone met zwaar verkeer. Ook AWV en Infrabel tonen interesse.

Meer weten? aquafin.be/nl-be/nieuws/infiltrerende-onderfundering

Geschreven door: Rik Debusschere, Aquafin 2021

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer