terugblik TE VEEL ZOUT IS OOK NIET LEKKER… OF TOCH WEL?

Op dinsdag 16 maart was de online bijeenkomst van Zoet Zout Knooppunt, hét platform voor verziltingsvraagstukken. Het Zoet Zout Knooppunt heeft als doel om verziltingsvraagstukken bespreekbaar te maken. We ontsloten beschikbare kennis, deelden praktijkervaringen en lieten zien welke innovaties er zijn in de omgang met zout(er) water.

Heb je de bijeenkomst gemist? Kijk de bijeenkomst hieronder terug.

VEELGESTELDE VRAGEN ZZK

Helpt het als je als gemeente regenwater afkoppeld van de riolering? zoet water stroomt immers snel weer weg?

Niet alleen tegen verzilting maar algemeen geldt voor langere periode van droogte die te verwachten is met de klimaatverandering, dat het goed is om het zoete regenwater zoveel mogelijk op te vangen en vast te houden. Waar mogelijk is afkoppelen van de riolering een positieve maatregel.

Veel ondergrond is klei in ons gebied, dat laat niet goed water door. Dus infiltratie
is daar lastig. wellicht is het toch goed om daar op een andere manier te infiltreren
tegen het zoutwater probleem. Hebben jullie daar oplossingen voor? 

Hier zijn zeker oplossingen, in Zeeland zijn meerder voorbeelden van infiltratie en daar hebben we het ook over kleigronden. Neem vooral contact op met ons, zodat wij je kunnen koppelen aan projecten die in Zeeland gaande zijn.

Zit er een mogelijke relatie (in de veengebieden) tussen verzilting en drukdrainage?

De drukdrainage zorgt voor meer zoetwater in de percelen, daarmee zou het zoute water ‘weg gedrukt’ worden, maar gezien startfase van de ontwikkelingen rondom drukdrainage is deze relatie nog niet onderzocht (althans voor zover bij ons bekend).

Wat is het belang van gezuiverd rioolwater voor de zoetwatervoorziening van Texel?

Gezuiverd afvalwater bevindt zich op dit moment in de polder Waal en Burg. We gaan kijken of het mogelijk is of dit water beschikbaar gesteld kan worden voor de landbouw. Waal en Burg is voornamelijk natuurgebied.

Wat gaan jullie doe met LNV met zilte gewassen? hebben jullie contact met
verelelaars / Seed Valley over gewassen bestand tegen zout/hitte?

Het ministerie van LNV doet momenteel een verkenning naar welke kennis er aanwezig is in Nederland over zouttolerante teelten. Wij hebben contacten om praktijkkennis in te brengen in deze verkenning. Mocht LNV willen investeren in zouttolerante teelten om dit als export product in te zetten dan is dit interessant om in de regio bij de veredelaars en agrarische ondernemers kenbaar te maken. Het ZZK heeft hierin dan een makelaarsfunctie, we zullen geen eigenstandige projecten of onderzoeken opzetten.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer