Relatie tussen (grond)water en bodem moet duidelijker in nieuwe Bodem Monitoringswet

Bruno pereira pj7NdlymKq8 unsplash

Behoefte aan verbinding met andere relevante EU-richtlijnen.
Op 5 juli heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de Soil Monitoring Law (Bodem Monitoringswet). Het doel van deze Bodemrichtlijn is een ‘monitoring framework’ voor alle bodems in Europa op te zetten en de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Doel is om in 2050 in heel Europa een gezonde bodem te hebben. Vewin is blij dat de Europese Commissie stappen zet naar een gezonde bodem door nieuwe wetgeving te introduceren. De kwaliteit van de bodem heeft directe invloed op de filteringscapaciteit van de bodem waarmee vervuiling op een natuurlijke manier wordt bestreden. Hierdoor draagt een gezonde bodem bij aan een goede grondwaterkwaliteit en dus aan het veiligstellen van de drinkwatervoorziening.

De Europese Commissie verwacht dat het voorstel bijdraagt aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn door bodemvervuiling aan te pakken. Met een betere bodemkwaliteit kan het water ook beter worden vastgehouden.

Relatie tussen bodem en grondwater
Volgens Vewin verdient de relatie tussen schoon (grond)water en de bodem een duidelijkere plek in de Bodem Monitoringswet. In een nieuw rapport stelt onderzoeksinstituut KWR dat de bodemkwaliteit een belangrijke factor is voor een goede grondwaterkwaliteit en voldoende grondwateraanvulling. Grondwater is een essentiële bron van drinkwater in Europa en de link tussen de bodem en het grondwater moet volgens Vewin duidelijker worden gedefinieerd en doorwerken in de Bodem Monitoringswet.

Lees het KWR-rapport EU Soil Health Law: Soil as a key element in groundwater protection

17 juli 2023
Bron: vereniginggdo.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer