Provincie helpt gemeenten bij voorbereiding op hevige buien en droogte

Gemeenten kunnen in 2022 en 2023 subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten die helpen om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te voorkomen.

De provincie stelt € 2 miljoen beschikbaar voor maatregelen die de effecten van klimaatverandering beperken. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.

Het is het derde jaar dat de provincie subsidie beschikbaar stelt. Dit jaar is het bedrag verhoogd, zodat gemeenten hiervan nog meer kunnen profiteren en er meer maatregelen worden getroffen om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Dat is nodig, want door de opwarming van de aarde komt extreem weer steeds vaker voor. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden.

Snellere beoordeling
Vanaf 1 november kan de subsidie worden aangevraagd. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en geeft zo snel mogelijk aan of het geld beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor werd dit 1x per jaar gedaan. De aanpassing maakt het makkelijker voor gemeenten om ook bij het Rijk subsidie aan te vragen.  

Verdeling per regio
Nieuw is ook dat het bedrag wordt verdeeld over de 9 regio’s in Noord-Holland waarin gemeenten samenwerken aan klimaatbestendigheid. Hoe hoger het aantal inwoners, hoe hoger het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld. 

Eerdere projecten
Afgelopen jaar kregen onder andere Alkmaar en Laren een bijdrage. Alkmaar voor de herinrichting van winkelgebied de Laat, waardoor hittestress en wateroverlast afnemen. En Laren voor de aanleg van regenwateropvang en afvangen regenwater op diverse wegen, zodat wateroverlast vermindert en de bodem minder droog wordt. Het jaar ervoor stelde de provincie onder meer geld beschikbaar voor het plaatsen van bijna 400 bomen in Hoorn.

Meer informatie
Informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie. De regeling maakt onderdeel uit van een actiepakket om voorbereid te zijn op klimaatverandering: klimaatadaptatie. De provincie doet dit niet alleen. De provincie werkt nauw samen met onder andere gemeenten, waterschappen en het Rijk, want klimaatadaptatie is een opgave van en voor iedereen. 

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer