12x groener de transitie naar een natuurinclusieve samenleving

Kind geeft plantjes water

Zeven partijen zetten zich gezamenlijk in om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te gaan versnellen. Waarom? De bevolking groeit, er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden tot 2030 maar waar gaan die woningen komen? Meer huizen betekent meer steen en dus opwarming. Groen kan voor verkoeling zorgen. Daarnaast is het ook nog eens slecht gesteld met de biodiversiteit en door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte en enorme piekbuien.

In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit, het bevorderen van de gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving.

De komende maanden staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuurinclusieve samenleving tot norm te stellen.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer