Herinrichting Zaanweg Oost: 30 kilometer en meer groen

David emrich VZHK2ytvVok unsplash

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van Zaanweg Oost in Wormerveer. Het stuk tussen de Zaanbrug en de Stationsstraat krijgt een verkeersveilige en duurzame inrichting, met meer ruimte voor groen. Daarnaast wordt fietsen en wandelen in het gebied aantrekkelijker gemaakt. Naar verwachting start de herinrichting in het najaar van 2023, wanneer de nieuwe Zaanbrug wordt afgerond en getest.

Wethouder Slegers: “Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Zaanbrug. De testfase van de Zaanbrug is een goed moment om Zaanweg Oost opnieuw in te richten. Hierdoor kunnen we de schade aan het wegdek door de werkzaamheden van de Zaanbrug direct herstellen. Ook beperken we de overlast van de werkzaamheden tot een minimum.”

De buurt is nauw betrokken geweest bij het maken van het nieuwe ontwerp. Tijdens bijeenkomsten hebben bewoners en ondernemers aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat er meer groen komt en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat is terug te zien in het ontwerp. De snelheid wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur. De fietsstroken sluiten veilig aan op kruisingen met de Stationsstraat en de Edisonstraat/Zaanbrug.

Vergroening wandelpromenade langs de Zaan
De huidige wandelpromenade bij het winkelgebied langs de Zaanweg West (Zaanbocht) wordt doorgetrokken tot aan de nieuwe Zaanbrug. Ook de groenstructuur krijgt een krachtige impuls: er komt in totaal ongeveer 2.400m2 meer groen aan de Zaanzijde en de winkel/woonzijde. Daarnaast wordt de bestaande weg verlegd en ontstaat er een mooie wandelboulevard. Door vaste planten, bollen en heesters ontstaat een prachtige wandelroute langs de Zaan. De bloemenpracht zorgtt voor meer biodiversiteit. Dit nu nog overwegend stenige deel van Wormerveer is straks een stuk groener wat er ook voor zorgt dat het regenwater beter afgevoerd kan worden.

Wethouder Wessel Breunesse: “Door meer groen wordt dit gebied langs de Zaan nog mooier. Ook zorgt het planten van 27 nieuwe bomen voor voldoende schaduw tijdens warme dagen. Daarnaast komen er vaste plantenborders, die zorgen voor een aantrekkelijk geheel en kleur door de seizoenen heen.”

Informatieavond
Op dinsdag 18 april is er een informatieavond voor bewoners en andere belanghebbenden. Zij kunnen tussen 19:00 uur en 20:30 uur binnenlopen bij Lokaal de Kroon, Marktstraat 11 in Wormerveer om de plannen te bekijken en uw vragen stellen.

Wilt u meer lezen over de herinrichting van Zaanweg Oost? Bekijk ook onze projectpagina op buitengewoon.zaanstad.nl

20 april 2023
Bron: zaanstad.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer