Nature based Solutions om rivierengebied klimaatbestendig te maken

Rivier met molens

Een nieuw rapport van Deltares laat zien hoe je de natuurlijke eigenschappen van rivieren kunt gebruiken om ze op een duurzame manier bestendig te maken tegen overstromingen. Op veel plekken in Nederland en Europa kan dat economisch aantrekkelijker zijn dan te kiezen voor traditionele technische oplossingen.

Ruimte voor de rivier
De overstromingen in Duitsland, België, Nederland en Turkije maken duidelijk dat overheden acties moeten ondernemen om gebieden te beschermen tegen dit soort rampen. Volgens Deltares kan dat door gebruik te maken van Nature based Solutions: dit zijn maatregelen die gebruik maken van het landschap en de bewegingen van de rivier. In plaats van bijvoorbeeld dijken aan te leggen om de koers van rivieren te beheersen, kun je er ook voor kiezen om de rivier ruimte te geven met behulp van uiterwaarden. Bij hoogwater kunnen deze uiterwaarden onderlopen.

Goedkoper en beter voor de natuur
Op verschillende plekken kun je Nature based Solutions toepassen om de gevolgen van overstromingen te beperken. Je kunt bijvoorbeeld waterbergingen aanleggen. Ook kun je watergangen opnieuw laten meanderen om de snelheid van de waterstroom tegen te gaan. Deltares stelt dat dit vaak goedkoper is dan technische maatregelen. Bovendien dragen Nature based Solutions bij aan de biodiversiteit van een gebied.

Europees fonds
Om Europa economisch te laten herstellen van de coronacrisis, heeft de Europese Unie een speciaal fonds opgericht: de EU Recovery and Resilience Facility. De EU heeft bepaald dat 37% van dit fonds de groene transitie moet ondersteunen. Daar horen klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecosystemen ook bij. Deltares ziet dit als een grote kans om te kiezen voor maatregelen die rekening houden met het landschap en de natuur.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer