Bewust bermen maaien voor vlinders

Insung yoon h4O4CNybgtU unsplash

Er zijn inwoners en ondernemers die goed bedoeld gemeentebermen maaien. Klinkt raar, maar de gemeente doet dat liever zelf. We werken namelijk aan meer biodiversiteit in de bermen en het landschap. Dit doen we door zo te maaien dat wilde planten de kans hebben om te groeien en bloeien. Zelfs langer gras zonder bloemen is al veel gunstiger voor de natuur dan een strak gemaaid gazon.

Help de natuur een handje
Er leven in Nederland zo’n 13 soorten dagvlinders die afhankelijk zijn van grassoorten voor hun voortplanting. Zij hebben hoger gras nodig als voedsel voor hun rupsen. Naast dagvlinders zijn talloze nachtvlinders afhankelijk van grassen. Ook vogels zoals putters en mussen zijn blij met langer gras. Zij eten graag van de graszaden die ze uit de grasaren snoepen. Dus laat ook gerust stukjes van uw eigen gazon verwilderen voor meer biodiversiteit.

Maairondes
Als inwoners en ondernemers stoppen met maaien, wordt de berm uiteraard wel verzorgd. Want onze aannemer neemt het stuk dan vanzelf mee in de maairondes. Kijk hier voor meer informatie over het maaien van de bermen.

22 juni 2023
Bron: hollandskroon.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer