Gemeente Heerhugowaard en HHNK zetten in op klimaatrobuuste polder 

In de vernieuwing van het stationsgebied van Heerhugowaard speelt water de hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken en moet een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. Daarvoor gaan gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een intentieverklaring aan om een nieuw gemaal te realiseren en een oost-westverbinding in de waterstructuur in Heerhugowaard aan te brengen. 

In de huidige situatie spelen de Westertocht, Oostertocht en gemaal Huygendijk aan de zuidkant van Heerhugowaard een belangrijke rol in de waterhuishouding van de polder Heerhugowaard. Om de spooronderdoorgang Zuidtangent mogelijk te maken, zijn vernieuwingen in het watersysteem noodzakelijk. 
 
Nieuw gemaal
Een van de maatregelen is de realisatie van een nieuw gemaal voor de polder Heerhugowaard op of nabij industrieterrein De Zandhorst. De exacte locatie wordt nader bepaald. Een tweede maatregel is de realisatie van een oost-westverbinding in de waterstructuur van de polder die aansluit op het nieuwe gemaal. Verder worden er enkele kleinere aanpassingen gedaan aan het watersysteem in de polder.
 
Door de aanpassing wordt een belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationsgebied gerealiseerd. Het water benoorden de toekomstige spooronderdoorgang stroomt noordwaarts naar het nieuw te realiseren gemaal, bezuiden richting het gemaal Huygendijk. De belemmering voor de bouw van de spooronderdoorgang is hiermee weggenomen. Er ontstaat bovendien ruimte voor de hoofdwegenstructuur en mogelijk toekomstige (vastgoed)ontwikkelingen in het stationsgebied.
 
Klimaatrobuust
In het plan is rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering zoals overvloedige regenval. De gemeente Heerhugowaard en HHNK willen een toekomstbestendige waterhuishouding voor deze polder met veel woonkernen en landbouw. Met de gemalen Huygendijk en het te realiseren gemaal 'Zandhorst' is er voldoende capaciteit om de verwachte toenemende wateroverlast aan te kunnen. Samen met de oost-westverbinding aan de noordzijde van Heerhugowaard neemt de klimaatbestendigheid zelfs toe. 
 
Volgens wethouder Annette Groot van de gemeente Heerhugowaard, leidt de gezamenlijke inspanning tot meerwaarde in de gebiedsontwikkeling.  Groot: “We lopen met de samenwerking met het HHNK al vooruit op hoe we in de toekomst sámen de klimaatproblemen moeten gaan aanpakken.”
 
Intentieverklaring
De intentieverklaring bevat de hoofdlijnen voor de samenwerking. In een uitvoeringsovereenkomst worden meer gedetailleerde afspraken gemaakt over onder meer omvang, planning en organisatie en (co)-financiering.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer