Gemeente wordt aantrekkelijker en groener

Op vrijdag 26 november 2021 ging voor het project ‘Groen Kapitaal in de Buurt’ de eerste schop de grond in bij de Van der Veldelaan in Alkmaar. Zes groene burgerinitiatieven ontvangen – in samenwerking met de gemeente Alkmaar – begeleiding en budget. De bewoners voeren hun eigen groene idee ook zelf uit en blijven in toekomst betrokken bij het onderhoud. Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving, dat is het doel van het programma!

Wethouder te Beest: “Groen in de wijk heeft veel voordelen: mensen genieten ervan, het biedt ruimte voor planten en dieren, het is goed voor de gezondheid en het vangt water op bij regenval. Daarom helpen wij de inwoners van Alkmaar graag bij het uitvoeren van hun eigen groene idee in hun buurt. Zo werken we samen aan een groene gemeente. Ik kijk er naar uit om straks alle resultaten te zien.”

Van idee naar samen aan de slag!
Op 20 juni 2021 was de eerste ideeënavond voor bewoners uit de gemeente Alkmaar. De ingebrachte ideeën werden op 6 juli met het team van Groen Kapitaal in de Buurt uitgewerkt en hebben geleid tot drie concrete plannen waarmee bewoners nu aan de slag gaan. Drie andere initiatieven volgen in december! Voor ieder idee is een vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aansluiten bij de bestaande plannen en actief meehelpen? Dat kan, u kunt zich melden bij de betreffende contactpersoon. Lees hieronder meer over de verschillende ideeën:

Groene straat –  Cabeljaustraat Alkmaar
De bewoners van de Cabeljaustraat willen de straat vergroenen door de boomspiegels te vergroten en tegels eruit te halen. Ook worden er langs de stoep nieuwe groenstroken aangelegd met vaste bloeiende planten die goed zijn voor insecten. Meedoen? Neem contact op met Jacqueline van Latum, jacquelinevanlatum@debuch.nl

Groen kindertheater – Blancefloorstraat Alkmaar
Op deze locatie wordt een groene ontmoetingsplek gerealiseerd waar eetbare struiken en bloemen worden aangeplant. Het moet een toffe plek worden waar voor klein en groot creatieve activiteiten georganiseerd kunnen worden. De groene beplanting is eetbaar en gezond! Meehelpen? Neem contact op met Maudy van Engers, maudy1967@live.nl

Ecologisch stukje – Van der Veldelaan Alkmaar
Samen met buurtbewoners is het idee om hier een oase voor insecten te realiseren. Door bloemen in te zaaien en bloeiende struiken en bomen aan te planten is er van het vroege voorjaar tot en met de herfst stuifmeel en nectar beschikbaar. Ook wordt er een schelpenpad en een takkenril van wilgen aangelegd. Meedoen? Neem contact op met Wiebe van Erkelens, wiebewijngeest@gmail.com

Meer informatie over dit project. Het aantal geplante bomen worden ook meegeteld bij het project Plan Boom.

23 december 2021
Bron: mnh.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer