Tweede workshop betere grip op indirecte lozingen 

Donderdagmiddag 12 mei stond de Hoep in Castricum in het teken van indirecte lozingen. De workshop over dit onderwerp werd bijgewoond door medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten en het hoogheemraadschap, maar daarnaast waren er ook deelnemers van PWN, RWS en de provincie Noord-Holland. Er kwam een duidelijk beeld naar voren dat het onderwerp indirecte lozingen erg actueel is en dat de betrokken partijen enthousiast zijn om samen een goed resultaat te bereiken. Daarnaast is er ook landelijk veel aandacht voor dit initiatief binnen Noorderkwartier.

Bronaanpak 

Indirecte lozingen zijn de lozingen van bedrijven die via de riolering in de afvalwaterketen terecht komen. In de overeenkomst voor samenwerking waterketen Noorderkwartier voor de periode tot 2030 is een 'betere grip op indirecte lozingen' als één van de belangrijkste onderwerpen opgenomen. De afgelopen jaren is de grip op de bedrijfslozingen verminderd en er zijn vele redenen om deze situatie te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bronaanpak voor het terugdringen van zeer zorgwekkende stoffen (zzs).

Terugblik eerste workshop

In de eerste workshop in november 2021 zijn vijf deelprojecten gekozen die in december 2021 zijn goedgekeurd door de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de samenwerking waterketen Noorderkwartier, aangevuld met de directies van de drie omgevingsdiensten, RWS en de provincie Noord-Holland. Het doel van deze workshop was om de resultaten van de vijf deelprojecten voor te leggen en inbreng te vragen voor het vervolg. Daarnaast zijn de voorstellen voor het volgende stuurgroepoverleg voorgelegd en besproken. Met de inbreng vanuit deze workshop kan de projectgroep de voorstellen voor de stuurgroep verder aanscherpen.

25 mei 2022

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer