Eerste probleemlocaties wateroverlast aangepakt

De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni van het afgelopen jaar had veel impact. Dat bleek ook uit de vele foto’s en filmpjes die de gemeente na een oproep ontving. Naar aanleiding van alle verzamelde gegevens worden 15 locaties in de eerste helft van 2022 aangepakt met passende maatregelen. 

De criteria die zijn gehanteerd om tot deze locaties te komen zijn:

 • Het betreft particuliere schade.
 • De maatregelen leiden direct tot een redelijke risico verminderende oplossing.
 • Er bestaat een grote kans op herhaling van wateroverlast en schade bij extreme neerslag.
 • Het betreft investeringen in de openbare ruimte en niet op particulier terrein.

Locaties eerste maatregelen
De locaties waar kleinschalige aanpassingen gemaakt worden, zijn:

 • Wijzend
 • Guurtjeslaan
 • Haelkesteijn
 • Hoflaan (diverse locaties)
 • Lindenlaan
 • Mezenlaantje
 • Renbaanlaan
 • Ruïnelaan
 • Vijverlaan
 • Zuidlaan
 • Doctor Wiardi Beckmanlaan
 • Voorweg (diverse locaties) 

Langere termijn
Naast de korte termijnmaatregelen bekijken we in de eerste helft van 2022 welke overige locaties in aanmerking komen voor maatregelen binnen 5 jaar. In sommige gevallen gaat dit ook om maatregelen aan het watersysteem. Dit stemmen we af  met het Hoogheemraadschap.

Ook heeft de gemeente een projectenplanning waarin staat wanneer het tijd is om weg en riool te vervangen. Bij deze grote projecten wordt de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050.

Wat kunnen bewoners en bedrijven doen?
Bewoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van water op het eigen terrein (perceel). Verwerking op eigen terrein kan door hergebruik (regenton), waterberging (dak of ondergronds) of waterafvoer naar de sloot of straat.

Om wateroverlast te voorkomen is het het beste als niet al het regenwater direct naar de straat loopt. Het water vertragen door het inrichten van groen op eigen grond is heel belangrijk voor de geleidelijke afvoer van het hemelwater. 

27 januari 2022
Bron: bergen-nh.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer