terugblik
'Drink jij water met beestjes?'

Op dinsdag 16 februari hebben Jonne Klaver (Programmamanager PWNergy), Peter Horst (Leidingbeheerder) en Lilly Wanjon (Senior adviseur communicatie) de leden van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier verteld over de gevolgen van klimaatverandering
op het drinkwater. 

PWN heeft als drinkwaterbedrijf van Noord-Holland de maatschappelijke taak om alle 800.000 huishoudens en bedrijven in de regio van schoon drinkwater te voorzien. Een taak die steeds uitdagender wordt doordat in de zomer drinkwater in de leidingen opwarmt. Niet alleen door de verandering van het klimaat, maar ook doordat het steeds drukker wordt in de bodem (b.v. warmtenetten). Hier kan PWN niet alleen invloed op uitoefenen. Samenwerking met bijvoorbeeld gemeentes en de provincie is van groot belang. 

VEELGESTELDE VRAGEN PWN

Kunnen we standaard warmte terugwinnen bij warme vloeistoffen die de woning/kantoor/utiliteitsgebouwen verlaten?

Dit zou de eigenaar van de woning kunnen doen om energie te besparen. Doordat het aangeleverde drinkwater in de toekomst een hogere temperatuur krijgt, neemt de hoeveelheid terugwinbare energie toe. Dat is dan weer een voordeel.

Hoe kan de PWN op een vroegtijdig moment aansluiten bij projecten?

PWN wil al jaren van te voren geïnformeerd worden over grote projecten in gemeenten om te zien of er meekoppel-kansen zijn. Wij reageren op elke uitnodiging!

Meerdere bedrijven bieden inmiddels installaties aan om regenwater op te vangen in/onder je
eigen tuin en d.m.v. een filter geschikt te maken als drinkwater. In hoeverre wil PWN dergelijke
installaties stimuleren of toepassen in het eigen systeem?

Het probleem met decentrale watervoorziening is dat het heel moeilijk is om de drinkwaterkwaliteit te garanderen uit een ‘regenton’. Daarnaast is het zo dat men bij langdurige droogte toch een back-up voorziening op het drinkwaternet wil hebben. Het drinkwaternet van PWN kan dan niet kleiner gedimensioneerd worden, waardoor de verblijftijden van het drinkwater het grootste deel  van het jaar toenemen en dus de waterkwaliteit nog meer onder druk komt te staan. Kortom decentrale watervoorziening is een complex verhaal dat PWN nog niet stimuleert maar wel over mee wil denken.

Is de temperatuur van drinkwater gemeten in de leiding? want bodemsoort heeft toch
ook invloed op temperatuur in de leiding?

De bodemsoort heeft inderdaad invloed op de temperatuur van het drinkwater. Is de bodem van klei of veen dan warmt deze minder op dan in zand.

Er staat een mogelijkheid van opwarming, kunnen jullie daar nog iets meer over zeggen?

De presentatie ging over opwarming door klimaatverandering en door antropogene bronnen als warmtenetten.

Als we nieuwe waterleidingen/bij vervanging dieper aanleggen blijft het water wellicht koeler?

Klopt dat is een laatste redmiddel als gemeenten geen andere maatregelen kunnen treffen.

Is de soort grond, zand klei nog van invloed, dus op hoever die warmte uitstraalt?

Ja, zie uitleg hierboven.

PWN legt vaak leidingen aan nadat het project al in uitvoering is, hoe kunnen we dat beter
laten aansluiten? het is dan vaak al te laat om het trace aan te pakken. is er contact tussen ontwikkelaars en PWN?

PWN wil graag in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd worden over projecten, zodat er inderdaad nog geschoven kan worden met de indeling van de openbare ruimte. Ook bezoeken we pro-actief gemeenten om aan te geven hoe een idee tracé er uit kan zien. Hopelijk draagt de bijeenkomst van vandaag daar ook aan bij.

Kan ik zelf als burger nog iets doen?

Jazeker, om opwarming van het water de aansluitleiding naar de woning te voorkomen, is groen en lage beplanting een stuk beter dan tegels, klinkers en asfalt. Eigenlijk dus dezelfde maatregelen als die gemeenten kunnen treffen.

Zijn er ook nog innovaties op het gebied van leidingen die minder warmte absorberen?

PWN past al in 90 % van de gevallen PVC toe dat het minste de warmte absorbeert.

Waarom is energie slechts een 'nichemarkt'? 1 graad afkoelen scheelt al vele windmolens én
maakt drinkwater veiliger

PWN heeft laten uitrekenen dat alleen op grote transportleidingen een substantiële hoeveelheid Thermische Energie is te halen. Het water warmt helaas daarna heel snel weer op in de bodem dus voor de temperatuur van het drinkwater is het helaas geen oplossing.

Worden er ook mogelijkheden gezien bij de bron? Kouder water als uitgangspositie?

We hebben dat ook  uitgezocht, maar in de haarvaten van het leidingnet warmt het water dan nog steeds sterk op. Bovendien is het met oppervlaktewater van het IJsselmeer niet eenvoudig omdat in de zomer te koelen.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer