Aanpak hittestress

zon-hitte-klimaat

De provincie Utrecht wil de ‘eerste koele Europese regio’ worden. Dat betekent: het versnellen van de aanpak voor het verminderen van hittestress. Dit gebeurt door het beleid aan te passen en afspraken te maken met partijen die actief zijn op het gebied van verstedelijking, vastgoedontwikkeling, klimaatadaptieve constructies (groene daken) en de aanleg van groenblauwe schoolpleinen.

Doel van het project

Het doel is klimaatadaptatie te integreren en verankeren in provinciaal beleid, met extra aandacht voor het verminderen van hittestress.

De uitvoering

Door middel van demonstratieprojecten wordt duidelijk hoe klimaatadaptatie kan worden geïntegreerd.

Er zijn drie aandachtsgebieden:
1.
Groenblauwe schoolpleinen. Eerst zijn er drie pilots, later wordt opgeschaald naar andere middelbare scholen en/of sportvelden en accommodaties.
2. Groene daken. Hier draait het om het opbouwen van een servicepunt voor duurzame daken (voor particuliere en bedrijven), het lobbyen bij regionale overheden en ontwikkelaars op basis van het 'Manifest Multifunctinal Roofs', het aansturen van icoonprojecten en het opzetten van een regionaal fonds voor multifunctionele daken.
3. Ontwikkeling van tien lokale hitteplan of hittebeleidsplannen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een innovatief beleidsmonitoringsysteem voor de verankering van klimaatadaptatie in het provinciaal ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en aan een strategisch publiciteitsplan dat zich richt op het uitdragen van de aanpak van het verminderen van hittestress.

Resultaten
Een lokaal hitteplan is een nadere uitwerking van het Nationaal Hitteplan. De provincie Utrecht heeft als doel dat elke Utrechtse gemeente een lokaal hitteplan heeft. Binnen LIFE-IP Klimaatadaptatie hebben zeven gemeenten inmiddels een hitteplan 1.0 opgesteld: Bunschoten, De Ronde VenenHouten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein en Utrecht. Het document ‘Evaluatie Utrechtse Hitteplannen (pdf, 788 kB)’ beschrijft de leerpunten uit de ontwikkeling van deze zeven hitteplannen. Deze leerpunten kunnen worden gebruikt bij het opstellen van lokale hitteplannen voor andere gemeenten.

31 juli 2023
 Bron: klimaatadaptatienederland.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer