Nieuw instrument voor beoordeling waterkwaliteit

Onderzoek met DNA kent een sterke groei en ontwikkeling. In een nieuw project werken we met collega-waterschappen aan een nieuw instrument: de DNA Diatom Biosensor. Met deze nieuwe sensor kunnen we snel, goedkoop en efficiënt de ecologische waterkwaliteit meten in ons oppervlaktewater.

Samenwerking
We werken samen met de onderzoeksinstituten Naturalis en KWR, het bedrijf Baseclear, de laboratoria Waterproef en Aquon, de STOWA en negen collega-waterschappen. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) Watertechnologie, één van de drie TKI's binnen de Topsector Water & Maritiem. Het onderzoek loopt door tot 31 december 2022. 

Methode
Diatomeeën of kiezelwieren zijn microscopisch kleine algen die erg goed kunnen aangeven wat de ecologische waterkwaliteit is. Iedere soort kent eigen milieu-omstandigheden en dat is heel bruikbaar om de waterkwaliteit te beoordelen. Dat gebeurt doorgaans door soorten op naam te brengen: echt specialistenwerk. Door dit nieuwe instrument verwachten we via het DNA van de soorten snel en eenvoudig de waterkwaliteit in beeld te kunnen brengen.

22 juli 2020
bron: hhnk.nl

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer