Terugblik Inspiratiemarkt Klimaatadaptatie

Dinsdag 13 oktober jl vond de Inspiratiemarkt van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier plaats. Onder leiding van Helga van Leur waren er diverse interessante sprekers, die benadrukte hoe belangrijk samenwerking is bij Klimaatadaptatie. Daarnaast werd er ook een toekomstbeeld geschetst hoe ons gebied de komende jaren zal gaan veranderen.

Dagelijks bestuurder Klazien Hartog van het hoogheemraadschap en wethouder Annette Groot van de gemeente Heerhugowaard bespraken het belang van samenwerking. Beiden gaven aan dat het zonder samen te werken niet mogelijk is om ons gebied klimaatbestendig te krijgen, vanwege de omvang van de opgaven en de vele partijen die het raakt.

Dat klimaatadaptatie ook in Noorderkwartier speelt bleek wel uit het feit dat Deltacommissaris Peter Glas naar Heerhugowaard was afgereisd, om met het netwerk in gesprek te gaan. Hij gaf in zijn betoog aan dat er met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie drie generaties vooruit gekeken wordt. Het doel is om in 2050 een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving gecreëerd te hebben. De opgave is groot en daarom moeten we nu al samen aan de slag.

Vervolgens gaf spreker Steven Slabbers van de provincie aan dat het belangrijk is om een strategisch kompas te hebben en je op de lange termijn te richten. Strategisch adviseur van de Gemeente Den Helder Willem Stam benadrukte vooral dat je niet alleen als overheid naar jezelf moet kijken, maar dat je ook kennis moet delen en ophalen in andere sectoren.

Tim van Hattum van Wageningen University & Research gaf een toekomstvisie over Nederland 2120. Een belangrijke conclusie is dat er binnen Klimaatadaptatie vol ingezet moet worden op het vasthouden van water voor drogere periodes en versterking van de biodiversiteit. Aansluitend was de markt. Hierbij waren 25 organisaties die lieten zien op welke manieren we ons gebied klimaatbestendig kunnen maken!

Gemist en /of terugkijken?
Wil je de online Inspiratiemarkt Klimaatadaptatie nog (een keer) bekijken? Dat kan! Ga lekker zitten en bekijk de video's van de marktkramen en beeldverslagen hier.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer