Onderzoek: extreme neerslag veroorzaakt door variabiliteit van het weer

Nieuw onderzoek van KNMI-wetenschapper Karin van der Wiel en Richard Bintanja (Rijksuniversiteit Groningen) toont aan dat de verandering in maandelijkse hitte-extremen voornamelijk veroorzaakt wordt door de gemiddelde opwarming van het klimaat. Veranderingen in maandelijkse neerslagextremen zijn echter voor een groot deel gerelateerd aan trends in de variabiliteit van het weer, de mate waarin het weer fluctueert.

De inzichten die de twee wetenschappers hebben gepubliceerd, helpen veranderingen van weersextremen beter te begrijpen en dragen daarmee bij aan de verbetering van toekomstscenario’s. Het onderzoek is op 4 januari gepubliceerd op de website van Nature.

Verschillende mechanismen
Voor het analyseren van de veranderingen in extreem weer zijn twee aspecten van het klimaat van belang: het gemiddelde weer en de variabiliteit van het weer. Beide aspecten veranderen door klimaatverandering, al kunnen daar verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Deze verschillende mechanismen zorgen ervoor dat het klimaatgemiddelde en de variabiliteit los van elkaar en op verschillende manieren kunnen veranderen. De invloed van zulke veranderingen op bijvoorbeeld weersextremen kunnen verschillend zijn en soms werken beide effecten elkaar zelfs tegen.

Toe- of afname kans op weerextremen
Richard Bintanja: “In ons nieuwe onderzoek hebben we een uitbreiding van de veelgebruikte ‘Probability Ratio’ (PR) ontwikkeld, een maat die aangeeft in hoeverre de kans op weersextremen toeneemt (PR > 1) of afneemt (PR < 1) door klimaatverandering. 

Deze uitbreiding maakt het mogelijk om het effect van klimaatverandering op extremen te splitsen in een deel veroorzaakt door de verandering van het gemiddelde klimaat en een deel veroorzaakt door de verandering van klimaatvariabiliteit.”

Afwijkende trends
Voor de regio specifieke klimaatomstandigheden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van zee-ijs of atmosferische rivieren, veroorzaken regionale verschillen in de rol van het veranderend gemiddelde en die van de veranderende variabiliteit. De verdeling blijkt wel constant voor verschillende niveaus van klimaatverandering, voor verschillende definities van extremen en voor verschillende onafhankelijke klimaatmodellen. Deze nieuwe resultaten lijken dus te wijzen op een fundamenteel aspect van klimaatverandering, waarbij trends in het gemiddelde klimaat afwijken van trends in de variabiliteit. Beide trends dragen op verschillende manieren bij aan veranderend extreem weer.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer