Rijnland ondertekent Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dijkgraaf Rogier van der Sande, en tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen zette tijdens het digitale symposium “Werk maken van biodiversiteit” zijn handtekening onder het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vrijdag de 13e is bijna een symbolische datum, want het gaat niet goed met biodiversiteit. Vorig jaar luidde IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) de noodklok voor de hele wereld.

biodiversiteit

Nut en noodzaak
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Het evenwicht in soorten en ecosystemen is zowel nut als noodzaak. Biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten en landbouwgewassen, waterzuivering en het beheersen van plagen. Ecosystemen leveren producten voor de mens zoals voedsel, bouwmateriaal, brandstof en grondstoffen voor medicijnen en kleding.

Deltaplan
Eind 2018 is daarom het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gelanceerd om de teruglopende biodiversiteit om te buigen naar herstel. De partners van dit deltaplan zijn afkomstig uit de onderzoekswereld, de landbouw- en watersector, en natuurorganisaties. Allemaal stellen zij een actieplan op om het herstel aan te pakken.

Waldo von Faber, portefeuillehouder van Biodiversiteit bij Rijnland: “Het mooie is dat we deze plannen kunnen delen voor kennis en samenwerking. Bij Rijnland werken we bijvoorbeeld met onderzoekers aan het herstel van vissoorten. Dit gebeurt door de waterkwaliteit te monitoren en te verbeteren. Ook bevorderen we de trektocht van de aal en andere vissoorten door de aanleg van tweezijdige vispassages bij onze boezemgemalen. De vispassage bij Spaarndam is pas opgeleverd en voorzien van fraaie digitale camera’s en beeldherkenning. Ook krijgen we hulp van inwoners in ons gebied. Deze vrijwilligers hebben afgelopen zomer meegewerkt aan het citizen science project, “Vang de Watermonsters”. Doordat mensen de moeite hebben genomen een watermonster te nemen, gewoon bij de sloot achter het huis, krijgen we meer zicht op de kwaliteit van kleine wateren.”

Elke dag een duurzame dag
Het actieplan van Rijnland heeft een looptijd van zeven jaar voor de periode 2020 – 2027. Hierin is onder meer de samenwerking opgenomen met lokale partners als Naturalis en Groene Cirkels Bijenlandschap. Er wordt gekeken naar de manier waarop eigen bedrijfsterreinen kunnen worden ingericht en aangepast voor plantsoorten en insecten. Rijnland legt bloemrijke dijken aan en verstrekt subsidies voor agrariërs om sloten op ecologische manier te schonen en om bloemrijke bufferstroken aan te leggen langs akkers. Von Faber:” Daar waar het kan, wordt biodiversiteit in onze bedrijfsprocessen opgenomen. Als het aan mij ligt, is elke dag een duurzame dag.”

Partners
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Meer informatie
over biodiversiteit bij Rijnland:

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer