'Helft Nederlanders spant zich in om wateroverlast te voorkomen'

Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen zelf moeten bijdragen aan waterbeheer. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Dit blijkt uit een steekproef van de waterschappen onder ruim 1000 respondenten.

Het onderzoek werd verricht in het kader van de campagne Waterbazen. Met deze campagne willen de waterschappen het belang van waterbewustzijn onder de aandacht brengen. Ook willen ze bereiken dat Nederlanders weten dat er waterschappen zijn en welke werkzaamheden ze uitvoeren.

Waterbewustzijn bevorderen
“We willen ook bevorderen dat mensen zelf weten wat ze zelf kunnen bijdragen aan schoon en voldoende water,” zegt Saskia van Amerongen van de Unie van Waterschappen. “Wij zijn namelijk heel blij met alle mensen die met grote of kleine aanpassingen steeds waterbewuster proberen te leven.”

Bijdrage leveren
Uit het onderzoek komt naar voren dat 75% van de Nederlanders vindt dat iedereen een bijdrage moet leveren om wateroverlast en watertekort te voorkomen. Van Amerongen was heel blij dat te lezen. 

“Als iedereen in en om zijn eigen huis kleine of grote aanpassingen doet, helpt dat bij het voorkomen van watertekort en wateroverlast.”

Wat houdt mensen tegen?
Bijna een kwart van de ondervraagden geeft aan een grotere bijdrage te willen leveren aan het voorkomen van wateroverlast en watertekort dan dat ze nu doen. “Als we vervolgens vragen wat hen op dit moment tegenhoudt, horen we veel dat men niet goed weet hoe,” laat Van Amerongen weten.

Op weg helpen
Het blijkt bijvoorbeeld dat veel jongeren graag willen, maar niet altijd waterbewust gedrag vertonen. “Met de campagne Waterbazen hopen we deze welwillende groep op weg te helpen. Het onderzoek is daarbij bedoeld als 0-meting voor aanvang van de campagne. We hopen natuurlijk dat uit volgende metingen blijkt dat Nederland nog meer mensen telt die waterbewuster proberen te leven.”

30 oktober 2020
bron: h2owaternetwerk

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer