Water
DRINKWATER
Water

PWN 

PWN levert per jaar 110 miljard liter zuiver drinkwater aan meer dan 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam. Ook zorgt PWN in opdracht van de provincie Noord-Holland voor professioneel natuurbeheer van ruim 7.300 hectare natuur in de duingebieden.

PWN Streeft naar stabiele samenwerking in de ketens rond water en natuur

PWN streeft naar stabiele samenwerking in de ketens rond water en natuur. Het ideaal is bijdragen aan zo laag mogelijke maatschappelijke kosten voor onze klanten. Daarom is een efficiënte waterketen een van de strategische doelen. Daarbij is PWN zich bewust dat de kosten van de waterketen alleen omlaaggaan als we breed samenwerken. Door een integrale aanpak wordt de keten bovendien robuust: betrouwbaar, klantgericht en met een onberispelijke waterkwaliteit. PWN werkt daarvoor niet alleen samen met de primaire ketenpartners (water en natuur), maar ook met secundaire partners in energievoorziening en openbare ruimte.

PWN maakt van samenwerking een speerpunt en participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. Uiteraard in RIWA (Vereniging van Rivierwaterbedrijven) en Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland) voor de waterkwaliteit van IJsselmeer en Rijn.

Het bedrijf heeft een nauwe samenwerking met waterschappen, vooral met HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Die is zeer intensief en gericht op synergie en kostenbesparing.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer