Natuur

Grondwater

Natuur

Een te hoge grondwaterstand kan tot vochtige woningen en gezondheidsklachten leiden

Een te lage grondwaterstand zettingen en paalrot tot gevolg hebben. Vanuit de waterketen zien we toe op de grondwaterstanden in stedelijk gebied: we monitoren de grondwaterstand en reguleren zo goed mogelijk de grondwaterstand bij langdurige neerslag en langdurige droogte. De gemeente is hier het eerste aanspreekpunt. In het buitengebied is de grondwaterstand een aandachtspunt voor waterschap, provincie en direct betrokkenen.

Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente een aparte zorgplicht voor grondwater.

Voorbeeld

Enige tijd geleden hebben we de deelregio’s geadviseerd hoe zij kunnen omgaan met grondwater. Dat deden we met behulp van de adviesnota grondwater van HH Rijnland.

rijnland.net

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer