Regen
HEMELWATER
Regen

waardevol voor nu en later

Van oudsher was hemelwater een soort afvalwater waar we vanaf wilden.

Onder invloed van klimaatverandering zien we toenemende aandacht voor het anders omgaan met hemelwater: vasthouden van water om droogte te voorkomen en tijdelijk bergen van water om wateroverlast bij extreme neerslag te voorkomen.

Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente een aparte zorgplicht voor hemelwaterzorgplicht. Die sluit aan bij de voorkeursvolgorde voor afvalwater.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer