WATERKWALITEIT

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang

Helder en schoon water waar planten en dieren in kunnen leven, waar de landbouw en visserij gebruik van kunnen maken en waar mensen van kunnen genieten. Dat is waar wij naar streven. Schoon en gezond water is schaars. Daarom is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en het water van sloten, plassen en vaarten moet verbeteren. Als gevolg van de klimaatsverandering wordt ook een robuuster watersysteem gevraagd, zodat de waterkwaliteit ook op peil blijft tijdens warme dagen. Om de waterkwaliteit te verbeteren werken waterschap, provincie, de LTO, agrarische collectieven en natuurbeheerders samen en worden bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Lokaal voorbeeld

Natuurvriendelijke oevers

Rond de Waarderhout in Heerhugowaard heeft de aanleg van natuurvriendelijke oevers plaats gevonden. Natuurvriendelijke oevers leveren meer flora en fauna in en om de sloot. Er is nu weinig ruimte voor natuur in de oever vanwege de steile slootkanten. Door deze vlakker en breder te maken, is meer ontwikkeling voor natuur in het water mogelijk. De verwachting is dat hierdoor ook de waterkwaliteit zal verbeteren. Het Hoogheemraadschap heeft als doelstelling de waterkwaliteit te verbeteren. Dit project draagt daaraan ook bij.  Afspraken uit het Waterplan Heerhugowaard 2006 vormen de basis voor dit werk. Eerst zijn de oevers vrijgemaakt van bomen en struiken. Daarna zijn de oevers aan de kant van het bos vergraven door het steile talud veel flauwer te maken. Lees verder...

Vergrootglas

Interessante links

Op zoek naar meer informatie rondom het onderwerp waterkwaliteit? Hieronder vindt u diverse interessante links.

Gezond water

Helder en fris water waar planten en dieren in kunnen leven, waar de landbouw en visserij gebruik van kan maken en waar mensen van kunnen genieten.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer