WATEROVERLAST

kwetsbaarheid neemt toe

Als gevolg van klimaatverandering wordt het niet alleen warmer. Ook de neerslagkarakteristieken wijzigen, doordat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. De hoeveelheid neerslag en extreme neerslag in de winter neemt toe, evenals de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer. En hagel- en onweersbuien worden heviger. 

Kortom: de kans op extreme buien neemt toe, met gevolg grote kans op schade en overlast in landelijk en stedelijk gebied. Dat vraagt om een aanpak waar veel partijen bij betrokken zijn.

Lokaal voorbeeld

stad van de zon

Geestelijk vader van Stad van de Zon is Ashok Bhalotra van het stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons. Hij heeft zich onder andere laten inspireren door de zon, die de bepalende factor is voor de indeling en architectuur van de wijk. Het totale gebied is 210 hectare groot. Een derde van de oppervlakte is bestemd voor woningbouw (2.900 woningen), een derde voor natuurontwikkeling en recreatie, en een derde deel bestaat uit water. Een bijzonder aspect is dat het waterpeil in dit gebied in verhouding tot andere watersystemen zeer sterk mag fluctueren (70 cm). Hierdoor voert het gebied geen water af naar de omgeving en hoeft ook in droge periodes geen water aan te voeren. Er is sprake van een  gebiedseigen watersysteem.  Tijdens de wintermaanden is een hoog waterpeil waar te nemen, dat in de zomer onder invloed van verdamping weer daalt. Het ruim bemeten watersysteem met flexibele peilbeheer in de Stad van de Zon biedt daarmee voldoende waterberging om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Dit maakt de wijk naast 100% emissieneutraal ook echt waterrobuust en klimaatbestendig.

Vergrootglas

Interessante links

Op zoek naar meer informatie rondom het onderwerp wateroverlast? Hieronder vindt u diverse interessante links.

PerceelTool

Rekentool voor het dimensioneren van regenwater-maatregelen op eigen terrein.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer