Eend

ZUIVERING

Natuur

HHNK zorgt voor voldoende water in sloten en meren

Dat wil zeggen: niet te veel water (wateroverlast) en ook niet te weinig (droogte). Dat water moet voldoen aan landelijke en op Europees niveau vastgestelde kwaliteitseisen. Ook daar spant HHNK zich voor in. Ingezameld afvalwater wordt eerst gezuiverd voordat het weer aan die sloten en meren wordt toegevoegd.

Het afvalwater wordt met behulp van circa 290 rioolgemalen en meer dan 600 kilometer aan persleidingen getransporteerd en komt terecht in één van de 15 zuiveringen in Noorderkwartier. Daar ondergaat het afvalwater verschillende bewerkingen, op weg naar de uitgang van de zuivering.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer