SAMEN IN WERKING

Centrum voor innovatief vakmanschap Blauw Groen

SAMEN
BLAUWGROEN

ACADEMIE

Iedere werkgever afzonderlijk mensen laten werven wordt steeds moeizamer bij een beperkt aanbod bestaande en nieuwe mensen tbv de 'waterwereld'. Gezamenlijk kan een 'trotse' waterwereld worden getoond waarvoor mensen willen kiezen die dat nu, met reden, niet doen. Grote uitdagingen hierbij zijn het huidige personeelsbestand te behouden, wellicht extra te kwalificeren en ook in te kunnen zetten voor begeleiding van nieuwe medewerkers en stagiaires en op tijd nieuwe mensen beschikbaar te hebben met de juiste kwalificaties, ook voor technieken van de toekomst. Het onderwijs van Primair Onderwijs tot Wetenschappelijk Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Om dit te realiseren wil het kernteam een integrale aanpak die voor nu en in de toekomst de waterbranche op de kaart moet zetten.

mensen zitten op terras, lang een autoweg
evenementen,
webinars en meer

Wil je meedoen aan diverse evenementen, webinars of andere interessante activiteiten rondom klimaatadaptatie en de waterketen? Bekijk dan onze agenda.

VERBINDEN

We willen ons komend jaar gaan richten op het verbinden van organisaties in de keten (drinkwater, waterschappen gemeentes), verbinden van afdelingen (HRM/management) binnen deze organisaties, het verbinden van regionale onderwijs/arbeidsmarkt initiatieven aan het thema water (provincie/gemeentes/RPA) en een duurzame verbinding met de onderwijsketen van PO t/m WO. Met al deze verbindingen werken we aan een duurzame infrastructuur, een nieuw (water) wegennet waarover alle relevante stakeholders elkaar kunnen vinden en versterken. Door de verbinding te zoeken in en met bestaande structuren willen we zoveel als mogelijk ontzorgen: dus niet afhankelijk zijn van goedwillendheid en ac hoc acties.  We willen processen op gang brengen waarbij nieuwe mensen willen bijdragen aan de 'waterwereld' (een veilige en gezonde wereld) en op de juiste werkplek terecht komen, voor zowel de werknemer als werkgever. De juiste mens op de juiste plek. Dit vanuit de randvoorwaarden dat het organisaties ontzorgt en er een duurzame infrastructuur ontstaat voor instroom- doorstroom en uitstroom.

Het programma wordt aangeboden in Heemskerk en bestaat uit twee delen. We beginnen de middag met presentaties van Floris Boogaard (lector Hanze Hogeschool in Groningen en specialist bij Deltares), Ted Veldkamp (HvA) en Jos Rood (HB advies). Het tweede deel van de middag bestaat uit een wandeling buiten. Er wordt een toelichting gegeven bij de voorzieningen in ‘de klimaatadaptiefste straat’ van Heemskerk. De middag sluiten we af met een borrel. 

opleidings
aanbod

Rekenen op klimaatadaptieve maatregelen

Als je weet wat klimaatverandering voor jouw gebied betekent en welke maatregelen je kunt nemen, dan is het ‘doen’ de volgende stap. Juist in deze stap over- of onderschat je makkelijk het effect van maatregelen, zowel wat betreft effectiviteit als kosten. Een gebiedsschema of model helpt om goed doordachte maatregelen te nemen. De reguliere cursus Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen bestaat uit vier lesdagen. Dag 4, over modelleren, is erg specialistisch. Daarom kiezen we er nu voor om alleen de eerste drie dagen van de cursus aan te bieden. De cursus helpt de deelnemers om maatregelen te nemen met daadwerkelijk effect. Zij leren het integraal watersysteem te schematiseren, handmatige berekeningen uit te voeren en maatregelen samen te voegen in een masterplan.

Vrouw wijst naar muur met sticky notes, mensen kijken naar haar

OPLEIDINGEN

 • Oprichting: Wateracademie met partners en stakeholders waaronder provincie
 • Inrichten Wateracademie
 • Workshops, trainingen en cursussen ontwikkelen.
 • Onderzoek naar welke bestaande MBO-HBO opleidingen moeten vallen onder de Wateracademie
 • Samen met MBO-HBO opleidingen een leerlijn opzetten voor functies in de waterketen- watersector.
 • Maken routekaart van opleiding naar functie binnen de Waterketen.
 • Toetsen of afdelingen van de ketenpartners of deze goed ingericht zijn om nieuwe medewerkers goed op te leiden (volgens inwerkprogramma) en begeleid kunnen worden door ervaren medewerker(s).
 • Opleiden werkplekbegeleiders.
 • Strategische samenwerking met uitzendbureaus / onderwijs voor begeleiding
4 mensen lachen naar laptop

STAGES

samenwerking

TRAINEESHIPS

 • Zijn er afdelingen van de ketenpartners waar een trainee al ingezet kan worden?
 • Ontwikkelen gezamenlijk traineeprogramma op MBO en HBO niveau
 • Toetsen of afdelingen goed ingericht zijn om een trainee goed op te leiden (volgens inwerkprogramma) en begeleid kunnen worden door ervaren medewerker(s). 10 stappenplan kan voor deze toets een handig handvat zijn! (document volgt nog!)
2 mensen in gesprek, zittend aan een tafel

VORMGEVING
SAMENWERKING

Binnen het project zijn twee hoofdlijnen uitgezet. De eerste is de oprichting van een zgn Wateracademie: een plek - virtuele én fysiek - waar gemeenten, HHNK en PWN activiteiten samenbrengen rondom het opleiden en begeleiden van mensen. Daarbij gaat het over samenwerking op gebied van stages en traineeships, maar ook over het bundelen van kennis en informatie. De tweede lijn is techniekpromotie: hoe wijzen we jongeren, kinderen, ouders en zijinstromers de weg naar watertechniek en laten we zien hoe interessant die is? Ondertussen kijken we ook hoe we kunnen aansluiten bij de 7 werelden van techniek, een gangbare methodiek in het onderwijs, en hoe we ons gezamenlijk kunnen presenteren op techniekdagen voor basisscholen. Allemaal initiatieven die we samen willen doen en zo veel mogelijk willen inbedden in de organisaties. Zodat het vinden en binden van de watermensen van de toekomst structureel aandacht krijgt.

PARTNERS

Na het verschijnen van het Bestuursakkoord Water (BAW) in 2011 is binnen Noorderkwartier een intensieve samenwerking tussen 30 gemeenten, HHNK en PWN tot stand gekomen over stedelijk afvalwater en drinkwater. De basis van de samenwerking ligt in de vijf deelregio’s: Noordkop, Regio Alkmaar, Noord-Kennemerland Zuid, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland. Ook zijn er via een intentieverkaring CIV Leeuwarden en Wateropleidingen aangesloten.