Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Welkom! Scroll rustig verder of navigeer direct naar:

samen in werking

Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier

Samen werken aan een prettige leefomgeving, dat is het doel van Samen blauwgroen. Een samenwerking tussen Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier. Op deze website delen we best practices, uitkomsten van klimaatstresstesten, ideeën voor risicodialogen, onderzoeksresultaten, praktische info, verslagen, nieuws. Maar ook webinars en online conferenties. Hiermee helpen de deelnemers elkaar om niet steeds zelf 'het wiel' uit te vinden.

Haak jij ook aan?

klimaatthema's

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Het is een steeds vaker terugkerend onderwerp wat aandacht verdient. Maar wat is hittestress nu eigenlijk? En wat zijn de risico's van bodemdaling? Leer meer over de acutele klimaatthema's via onderstaand overzicht.

droogte

Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Doordat droge zomers steeds vaker voorkomen, neemt de beschikbaarheid van schoon zoetwater in Noord-Holland af.

bodemdaling

Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem. Vooral in klei- en veengebieden spelen menselijke activiteiten, zoals ontwatering, grondwaterpeilverlagingen en delfstofwinning een belangrijke rol bij de bodemdaling. Ongeveer 10% van de ondergrond van Noorderkwartier bestaat uit veen. 

hittestress

Hittestress is een fenomeen dat steeds actueler en relevanter blijkt te worden. Niet voor niets, want door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen.

blijf op de hoogte

Logo PWN

Terugblik 'drink jij water met beestjes?'

26 februari 2021

Drink jij water met Op dinsdag 16 februari hebben Jonne Klaver, Peter Horst en Lilly Wanjon de leden van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier verteld over de gevolgen van klimaatverandering op het drinkwater. 

Water

CAS heeft onderzocht hoe gemeenten klimaatadaptatie aanpakken kopie

25 februari 2021

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft Climate Adaptation Services (CAS) gevraagd om te onderzoeken hoe zij dat doen. Hoe voeren verschillende gemeenten een stresstest uit? Hoe zien hun strategieën en uitvoeringsagenda’s eruit? En tegen welke belemmeringen lopen ze aan? 

Trein

Gemeente Heerhugowaard en HHNK zetten in op klimaatrobuuste polder  kopie

23 februari 2021

 In de vernieuwing van het stationsgebied van Heerhugowaard speelt water de hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken en moet een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. 

Molens

Gemeentes moeten meer werk maken van klimaatmaatregelen kopie

18 februari 2021

“Bij bouwontwikkelingen in veel gemeentes worden klimaatmaatregelen nog niet altijd meegenomen. Dat komt door de relatieve onbekendheid met de opgaven voor droogte en hitte, urgentie en handelingsperspectieven. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zet bewust niet in op generieke verplichtingen van adaptatiemaatregelen."

klimaatatlas

Aan de hand van deze set basiskaarten (quick scans) willen we met jouw gemeente in gesprek gaan over de klimaatbestendigheid in de stad. De kaarten dienen vooral voor bewustwording en inzicht. Ze kunnen voor jou een stimulans zijn om meer rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering (extreme neerslag, droogte, hittestress). Ook kunnen ze jou helpen bij het formuleren van het water- en omgevingsbeleid. Bekijk de kaarten hieronder en kom in beweging.

17 maart 2021

Door klimaatverandering neemt de noodzaak om regenwater op te vangen en te gebruiken sterk toe. Om in de groeiende kennisbehoefte te voorzien organiseert Mijn Waterfabriek een online training.

1-3 september 2021

Dé vakbeurs Dijken & Rivieren 2021 - Showroom van Nederland Waterland wil haar kennis delen met andere landen

2-5 november 2021

Aquatech Amsterdam: Ontmoet 21.000+ specialisten en experts binnen de watertechnologie industrie uit meer dan 140 landen en ervaar de nieuwste producten en innovaties in de markt.

onderzoeken en resultaten

Het klimaat is snel aan het veranderen, we merken dit aan alle kanten. Dit heeft een grote impact op Nederland en daarom is het van belang om onze steden en de omgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hoe weten we waar actie benodigd is en welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden? Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Nieuwe technieken

Om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten zijn diverse tools en technieken voorhanden. Omdat elke situatie anders is en de inzichten zich ontwikkelen is er een grote diversiteit aan instrumenten voorhanden. Hiervan vindt u een korte selectie.

klimaat
stresstest

Het klimaat verandert. Overheden, bedrijven en bewoners dragen allemaal hun steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan, vooral door minder CO2 uit te stoten. Toch kan een deel van die klimaatverandering al niet meer ongedaan worden gemaakt. Dat zorgt steeds vaker voor extremere weersomstandigheden in Nederland. Daarnaast stijgt de zeespiegel doordat ijskappen sneller smelten en de temperatuur van de oceanen toeneemt. Alle gemeenten, maar eigenlijk ook de waterschappen en provincies, in Nederland staan daarom voor de opgave om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Binnen Noorderkwartier hebben de vijf de deelregio's inmiddels klimaatstresstesten uitgevoerd.

verbinden en delen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer