Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Welkom! Scroll rustig verder of navigeer direct naar:

samen in werking

Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier

Samen werken aan een prettige leefomgeving, dat is het doel van Samen blauwgroen. Een samenwerking tussen Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier. Op deze website delen we best practices, uitkomsten van klimaatstresstesten, ideeën voor risicodialogen, onderzoeksresultaten, praktische info, verslagen, nieuws. Maar ook webinars en online conferenties. Hiermee helpen de deelnemers elkaar om niet steeds zelf 'het wiel' uit te vinden.

Haak jij ook aan?

Landschap
Bekijk hier het onderzoek
naar klimaatbestendige bescherming tegen wateroverlast

klimaatthema's

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Het is een steeds vaker terugkerend onderwerp wat aandacht verdient. Maar wat is hittestress nu eigenlijk? En wat zijn de risico's van bodemdaling? Leer meer over de acutele klimaatthema's via onderstaand overzicht.

droogte

Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Doordat droge zomers steeds vaker voorkomen, neemt de beschikbaarheid van schoon zoetwater in Noord-Holland af.

bodemdaling

Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem. Vooral in klei- en veengebieden spelen menselijke activiteiten, zoals ontwatering, grondwaterpeilverlagingen en delfstofwinning een belangrijke rol bij de bodemdaling. Ongeveer 10% van de ondergrond van Noorderkwartier bestaat uit veen. 

hittestress

Hittestress is een fenomeen dat steeds actueler en relevanter blijkt te worden. Niet voor niets, want door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen.

blijf op de hoogte

regeling

Eerste aanvragen Impulsregeling goedgekeurd

21 juli 2021

In januari dit jaar ging de Impulsregeling Klimaatadaptatie van start. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen bij het Rijk co-financiering van klimaatadaptatiemaatregelen aanvragen. Dat doen ze via de DPRA-werkregio. Het Rijk betaalt een derde van het benodigde bedrag; de werkregio betaalt zelf de rest.

Tuin

Start campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ kopie

20 juli 2021

Een groot aantal organisaties sloot dinsdag 6 juli een overeenkomst over het vergroenen van tuinen, met als doel het beperken van de gevolgen door klimaatverandering. De betrokken organisaties vragen aandacht voor minder steen en meer groen in de Nederlandse tuin. In 2021 en 2022 organiseren ze diverse activiteiten met als motto: ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’

Kwetsbare mensen beschermen tegen hitte

16 juli 2021

In juli 2019 en augustus 2020 vonden er in Nederland extreme hittegolven plaats. In 2019 kwamen hier naar schatting 400 en in 2020 500 extra mensen door te overlijden. Hiermee is hitte een groot klimaatrisico voor de gezondheid. Samen Klimaatbestendig spreekt met Werner Hagens (coördinator Nationaal Hitteplan RIVM) en Moniek Zuurbier (voorzitter GGD werkgroep Klimaat en Gezondheid) over hitte-adaptatie in relatie tot gezondheid

Nieuwsbrief Samen Slimmer en Samen blauwgroen gaan samen verder 

07 juli 2021

HHNK, PWN en de gemeenten in het Noorderkwartier hebben besloten hun gezamenlijke nieuwsbrieven – Samen Slimmer over samenwerking in de waterketen en Samen blauwgroen over samenwerken aan ruimtelijke adaptatie – samen te voegen tot één nieuwsbrief: Samen blauwgroen. 

klimaatatlas

Aan de hand van deze set basiskaarten (quick scans) willen we met jouw gemeente in gesprek gaan over de klimaatbestendigheid in de stad. De kaarten dienen vooral voor bewustwording en inzicht. Ze kunnen voor jou een stimulans zijn om meer rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering (extreme neerslag, droogte, hittestress). Ook kunnen ze jou helpen bij het formuleren van het water- en omgevingsbeleid. Bekijk de kaarten hieronder en kom in beweging.

05 juli 2021

Webinar over hitte voor professionals uit de Publieke Gezondheid
De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid

Meer informatie

01 - 3 september 2021

Dé vakbeurs Dijken & Rivieren 2021
Dijken & Rivieren

Meer informatie

2 - 5 november 2021 

Dé vakbeurs voor de watertechnologie professional
Aquatech Amsterdam

Meer informatie 

onderzoeken en resultaten

Het klimaat is snel aan het veranderen, we merken dit aan alle kanten. Dit heeft een grote impact op Nederland en daarom is het van belang om onze steden en de omgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hoe weten we waar actie benodigd is en welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden? Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Nieuwe technieken

Om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten zijn diverse tools en technieken voorhanden. Omdat elke situatie anders is en de inzichten zich ontwikkelen is er een grote diversiteit aan instrumenten voorhanden. Hiervan vindt u een korte selectie.

klimaat
stresstest

Het klimaat verandert. Overheden, bedrijven en bewoners dragen allemaal hun steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan, vooral door minder CO2 uit te stoten. Toch kan een deel van die klimaatverandering al niet meer ongedaan worden gemaakt. Dat zorgt steeds vaker voor extremere weersomstandigheden in Nederland. Daarnaast stijgt de zeespiegel doordat ijskappen sneller smelten en de temperatuur van de oceanen toeneemt. Alle gemeenten, maar eigenlijk ook de waterschappen en provincies, in Nederland staan daarom voor de opgave om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Binnen Noorderkwartier hebben de vijf de deelregio's inmiddels klimaatstresstesten uitgevoerd.

verbinden en delen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer