Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Logo Samen blauw groen
VERBINDEN &
VERSTERKEN

Samen Blauwgroen

Welkom! Scroll rustig verder of navigeer direct naar:

samen in werking

Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier

Samen werken aan een prettige leefomgeving, dat is het doel van Samen Blauwgroen. Een samenwerking tussen Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier. Op deze website delen we best practices, uitkomsten van klimaatstresstesten, ideeën voor risicodialogen, onderzoeksresultaten, praktische info, verslagen, nieuws. Maar ook webinars en online conferenties. Hiermee helpen de deelnemers elkaar om niet steeds zelf 'het wiel' uit te vinden.

Haak jij ook aan?

Save the date

Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?

klimaatthema's

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Het is een steeds vaker terugkerend onderwerp wat aandacht verdient. Maar wat is hittestress nu eigenlijk? En wat zijn de risico's van bodemdaling? Leer meer over de acutele klimaat- en waterthema's via onderstaand overzicht.

droogte

Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Doordat droge zomers steeds vaker voorkomen, neemt de beschikbaarheid van schoon zoetwater in Noord-Holland af.

bodemdaling

Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem. Vooral in klei- en veengebieden spelen menselijke activiteiten, zoals ontwatering, grondwaterpeilverlagingen en delfstofwinning een belangrijke rol bij de bodemdaling. Ongeveer 10% van de ondergrond van Noorderkwartier bestaat uit veen. 

hittestress

Hittestress is een fenomeen dat steeds actueler en relevanter blijkt te worden. Niet voor niets, want door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen.

blijf op de hoogte

Klimaatadaptatie Regio Noordkop

Ontdek klimaatadaptatie in de regio Noordkop

10 mei 2022

Het weer in de Noordkop wordt steeds extremer. Om de omgeving voor te bereiden op het veranderende klimaat, worden in de Noordkop projecten opgezet die de Noordkop ‘klimaatadaptiever’ maken. Dit houdt in dat de Noordkop door deze projecten beter bestand is tegen bijvoorbeeld hevige regenval, maar ook dat de Noordkop hittebestendiger, leefbaarder en groener wordt.

Paper

Effecten klimaatverandering binnenduinrand Noord-Holland

9 mei 2022

De provincie Noord-Holland heeft door Deltares een studie laten uitvoeren. Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de actuele kennis rondom klimaatverandering en zeespiegelstijging en wat dat voor een effect heeft op water en klimaatgerelateerde indicatoren als waterveiligheid, wateroverlast, droogte, hitte en verzilting op de kustzone en binnenduinrand.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Zaanstad wachten niet op drijvende drollen

5 mei 2022

Bij het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) en een Basiszuiveringsbeeld (BZB) kijken ZNSTD en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hoe de riolering (afval-, hemel- en grondwater), de openbare ruimte, het oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering in Zaanstad werkt.

Vergroenen

Wip een tegel en win

2 mei 2022

De gemeente Den Helder zeker nog 99 andere gemeenten doen mee met het NK Tegelwippen. Doel van de wedstrijd is zoveel mogelijk tegels eruit en groen erin. De gemeente met de meest gewipte tegels wint.  

klimaatatlas

Aan de hand van deze set basiskaarten (quick scans) willen we met jouw gemeente in gesprek gaan over de klimaatbestendigheid in de stad. De kaarten dienen vooral voor bewustwording en inzicht. Ze kunnen voor jou een stimulans zijn om meer rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering (extreme neerslag, droogte, hittestress). Ook kunnen ze jou helpen bij het formuleren van het water- en omgevingsbeleid. Bekijk de kaarten hieronder en kom in beweging.

Computer
de tweede editie van het
magazine staat online

19 mei 2022

Hoe kunnen we zinloze verharding omvormen en zorgen voor een meer klimaat adaptieve omgeving?
Samen Blauwgroen

Meer informatie

11 oktober 2022

Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?
Samen Blauwgroen, STOWS, Platform Samen Klimaatbestendig, Stichting RIONED, Platform 31

Meer informatie

onderzoeken en resultaten

Het klimaat is snel aan het veranderen, we merken dit aan alle kanten. Dit heeft een grote impact op Nederland en daarom is het van belang om onze steden en de omgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hoe weten we waar actie benodigd is en welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden? Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Nieuwe technieken

Om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten zijn diverse tools en technieken voorhanden. Omdat elke situatie anders is en de inzichten zich ontwikkelen is er een grote diversiteit aan instrumenten voorhanden. Hiervan vindt u een korte selectie.

klimaat
stresstest

Het klimaat verandert. Overheden, bedrijven en bewoners dragen allemaal hun steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan, vooral door minder CO2 uit te stoten. Toch kan een deel van die klimaatverandering al niet meer ongedaan worden gemaakt. Dat zorgt steeds vaker voor extremere weersomstandigheden in Nederland. Daarnaast stijgt de zeespiegel doordat ijskappen sneller smelten en de temperatuur van de oceanen toeneemt. Alle gemeenten, maar eigenlijk ook de waterschappen en provincies, in Nederland staan daarom voor de opgave om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Binnen Noorderkwartier hebben de vijf de deelregio's inmiddels klimaatstresstesten uitgevoerd.

verbinden en delen

Relevante websites

Natuur

RVO-klimaatadaptatie

Natuur

Klimaatschadeschatter

samen blauwgroen wordt mede mogelijk gemaakt door

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer