Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Welkom! Scroll rustig verder of navigeer direct naar:

samen in werking

Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier

Samen werken aan een prettige leefomgeving, dat is het doel van Samen blauwgroen. Een samenwerking tussen Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Waterketen Noorderkwartier. Op deze website delen we best practices, uitkomsten van klimaatstresstesten, ideeën voor risicodialogen, onderzoeksresultaten, praktische info, verslagen, nieuws. Maar ook webinars en online conferenties. Hiermee helpen de deelnemers elkaar om niet steeds zelf 'het wiel' uit te vinden.

Haak jij ook aan?

Landschap
Bekijk hier het onderzoek
naar klimaatbestendige bescherming tegen wateroverlast

klimaatthema's

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Het is een steeds vaker terugkerend onderwerp wat aandacht verdient. Maar wat is hittestress nu eigenlijk? En wat zijn de risico's van bodemdaling? Leer meer over de acutele klimaatthema's via onderstaand overzicht.

droogte

Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Doordat droge zomers steeds vaker voorkomen, neemt de beschikbaarheid van schoon zoetwater in Noord-Holland af.

bodemdaling

Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem. Vooral in klei- en veengebieden spelen menselijke activiteiten, zoals ontwatering, grondwaterpeilverlagingen en delfstofwinning een belangrijke rol bij de bodemdaling. Ongeveer 10% van de ondergrond van Noorderkwartier bestaat uit veen. 

hittestress

Hittestress is een fenomeen dat steeds actueler en relevanter blijkt te worden. Niet voor niets, want door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen.

blijf op de hoogte

Huis

Wonen als motor voor ruimtelijke ontwikkelingen

20 oktober 2021

De Nederlandse overheid zal een vernieuwde visie op de ruimte moeten ontwikkelen. Walter de Boer, CEO bij BPD, is ervan overtuigd dat wonen de motor voor ruimtelijke ontwikkelingen kan worden en dat meervoudigheid de basis voor ruimtegebruik gaat zijn.

Clusterbuien juni in onderzoek

12 oktober 2021

De dramatische beelden uit Limburg, België en Duitsland als gevolg van de enorme stortbuien in juli liggen nog vers in het geheugen. Ook Noorderkwartier had afgelopen zomer te kampen met hevige wateroverlast. In het kustgebied viel van 18 tot 20 juni net zo veel regen als normaal in die hele maand. Straten stonden blank, riolen stroomden over en lokaal trad het water de woningen binnen. Wat kunnen we leren van deze ervaring? 

Pionier klimaatadaptatie Willem Stam draagt het stokje over

12 oktober 2021

De dramatische beelden uit Limburg, België en Duitsland als gevolg van de enorme stortbuien in juli liggen nog vers in het geheugen. Ook Noorderkwartier had afgelopen zomer te kampen met hevige wateroverlast. In het kustgebied viel van 18 tot 20 juni net zo veel regen als normaal in die hele maand. Straten stonden blank, riolen stroomden over en lokaal trad het water de woningen binnen. Wat kunnen we leren van deze ervaring? 

Zicht op zuiveringskringen

12 oktober 2021

Het gebied dat water afvoert naar één rioolwaterzuiveringsinstallatie is een zuiveringskring. Die kringen vormen één systeem, maar de buizen en leidingen zijn deels van gemeenten – vaak meerdere per zuiveringskring – en deels van het hoogheemraadschap. Dat betekent dat het functioneren van het ene deel effect heeft op de andere delen van het stelsel. In Noorderkwartier lopen verschillende initiatieven om die wisselwerking beter in beeld te krijgen én te optimaliseren.

klimaatatlas

Aan de hand van deze set basiskaarten (quick scans) willen we met jouw gemeente in gesprek gaan over de klimaatbestendigheid in de stad. De kaarten dienen vooral voor bewustwording en inzicht. Ze kunnen voor jou een stimulans zijn om meer rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering (extreme neerslag, droogte, hittestress). Ook kunnen ze jou helpen bij het formuleren van het water- en omgevingsbeleid. Bekijk de kaarten hieronder en kom in beweging.

28 oktober 2021

Webinar: De ondergrond als waterbuffer voor droge periodes
Samen Blauwgroen

Meer informatie

2 - 5 november 2021 

Dé vakbeurs voor de watertechnologie professional
Aquatech Amsterdam

Meer informatie 

04 november 2021

Webinar De BGT als goede basis voor systeeminzicht
RIONED

Meer informatie 

onderzoeken en resultaten

Het klimaat is snel aan het veranderen, we merken dit aan alle kanten. Dit heeft een grote impact op Nederland en daarom is het van belang om onze steden en de omgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Hoe weten we waar actie benodigd is en welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden? Hiervoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Nieuwe technieken

Om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten zijn diverse tools en technieken voorhanden. Omdat elke situatie anders is en de inzichten zich ontwikkelen is er een grote diversiteit aan instrumenten voorhanden. Hiervan vindt u een korte selectie.

klimaat
stresstest

Het klimaat verandert. Overheden, bedrijven en bewoners dragen allemaal hun steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan, vooral door minder CO2 uit te stoten. Toch kan een deel van die klimaatverandering al niet meer ongedaan worden gemaakt. Dat zorgt steeds vaker voor extremere weersomstandigheden in Nederland. Daarnaast stijgt de zeespiegel doordat ijskappen sneller smelten en de temperatuur van de oceanen toeneemt. Alle gemeenten, maar eigenlijk ook de waterschappen en provincies, in Nederland staan daarom voor de opgave om zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Binnen Noorderkwartier hebben de vijf de deelregio's inmiddels klimaatstresstesten uitgevoerd.

verbinden en delen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer