INSPIRATIE

Ontdek inspirerende voorbeelden uit jouw regio 

WIJK DE HOEF   ALKMAAR (1)

Wijk de Hoef - Gemeente Alkmaar

In Alkmaar zijn in de wijk De Hoef meerdere uitdagingen tegelijk aangepakt. Zo zijn groenstroken raingardens geworden die verbonden zijn met de zandlaag waar water in wordt opgeslagen. Zo wordt regenwater vertraagd afgevoerd en zorgen de raingardens voor meer biodiversiteit. Hier gaan oplossingen tegen wateroverlast èn vermindering van hittestress hand in hand.

groen en klimaatvriendelijk eindbeeld.

Winkelgebied de Laat - Gemeente Alkmaar

In winkelgebied de Laat was voorheen veel verharding en weinig groen. Het kon daardoor onaangenaam warm worden en er was bij zware buien grote kans op wateroverlast. Met de herinrichting wordt de leefomgeving niet alleen koeler en kan het water sneller weg, het is ook aantrekkelijker gemaakt voor bewoners, ondernemers en publiek.

spelen en groen zijn hier goed gecombineerd en overtollig water stroomt af in nabijgelegen sloot.

Groene inrichting Graaf Janstraat - Gemeente Beverwijk

Na de enorme wateroverlast in 2014 is de hele wijk rondom de Graaf Janstraat in 2016 volledig op de schop gegaan. Er is water passerende verharding aangelegd en er zijn meerdere waterpasserende drempels en afstroomprofielen gemaakt richting het groene park van de Oever.

op kruispunt Sionstraat en Graaf Janstraat in Beverwijk ligt deze water passerende drempel.

Waterpasserende drempel - Gemeente Beverwijk

Ook als verharding noodzakelijk is, zijn er maatregelen mogelijk tegen wateroverlast. Bijvoorbeeld waterpasserende bestrating en -drempels kunnen nuttig zijn. Water wordt beter verdeeld en heeft meer tijd om te infiltreren.

KRUISZWIN KLIMAATBESTENDIG JULIANADORP – DEN HELDER (1)

Kruiszwin Klimaatbestendig Julianadorp - Gemeente Den Helder

In Julianadorp wordt in meerdere fasen de gehele buurt Kruiszwin klimaatbestendig ingericht. De plannen zijn samen met bewoners gemaakt. Zo worden riolen vervangen en parkeerplaatsen ingericht met water passerende stenen van rain(a)way. Ook wordt bestaand groen en de wegen zo ingericht dat bij extreme regenbuien (als het riool het water niet meer aan kan) het water via het maaiveld naar het oppervlakte water stroomt.

TOEKOMSTBESTENDIGE SCHOUT  EN SCHEPENENBUURT   DEN HELD

Toekomstige schout- en schepenbuurt - Gemeente Den Helder

In 2021 is een deel van de Schout- en Schepenenbuurt in Den Helder groener geworden en klimaatadaptief ingericht. Er zijn nieuwe bomen en struiken aangeplant en de parkeerplekken zijn uitgevoerd met water passerende verharding zodat water in de bodem kan infiltreren. Ook zijn er verlagingen in het maaiveld gemaakt zodat water hier kan bufferen. Er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Verder is het hemelwater riool uitgevoerd als een drainerend systeem wat gekoppeld is aan het oppervlakte water waardoor de grondwaterstand gereguleerd wordt.

Groene Gevels Heerhugowaard

Groene gevels - Heerhugowaard - Gemeente Dijk en Waard

In gemeente Dijk en Waard zie je op meerdere plekken groene gevelbekleding. Zo heeft het gemeentehuis een verticale wand met groen en dit principe is ook toegepast op de gevel van het woon- en werkgebouw Lapis Lazuli in het Stadshart van Heerhugowaard.

Drechterland flauwe oevers als extra waterberging en toename biodiversiteit

Ecologische oevers Hoogkarspel - Gemeente Drechterland

De woonwijk Reigersborg in Hoogkarspel is een rustige, groene wijk met veel ruimte. Het gebied wordt omzoomd door brede sloten en grenst aan een bospark waar ecologische oevers zijn aangelegd. Er zijn grasvelden, boompartijen, wandelpaden, watergangen en een grote grasbult met uitzicht op de watertoren.

Waterbergende weg Heemskerk

Waterbergende weg - Gemeente Heemskerk

In Heemskerk is een zelfontwikkeld principe van de waterbergende weg op meerdere locaties toegepast. Het is goed te reinigen en te inspecteren, heeft een grotere afvoercapaciteit dan kratjes en is simpel aan te brengen door elke aannemer. Door de aanleg van meet- en controleputjes kan voortdurend worden gemonitord.

Watertuinen Heemskerk 2

Watertuinen - Gemeente Heemskerk

De bedoeling van het project De Watertuinen in Heemskerk is om de wateroverlast in het tuindersgebied door zware regenval te verminderen. De aanleg van deze klimaatbestendige waterberging wordt gecombineerd met de inrichting van een mooi natuurgebied, waar je heerlijk kunt wandelen en recreëren. Daarnaast versterken we de biodiversiteit door volop inheemse planten en struiken te planten.

GROENE PARKEERVAKKEN EN HOLLE WEGEN (4)

Groene parkeervakken en holle wegen Wieringerwerf - Gemeente Hollands Kroon

In Wieringerwerf zijn meerdere klimaatbestendige maatregelen getroffen als onderdeel van een totale herinrichting waarbij de riolering wordt vervangen. Zo zijn er op meerdere plekken groene parkeervakken aangelegd en zogenaamde 'holle wegen'. Een holle weg vergroot de wateropvang- en afvoercapaciteit van een straat. Holle wegen kunnen meer water bergen en afvoeren dan open goten of normale ‘bolle’ wegen.

voor het bergen en zuiveren van regenwater, waarna het water infiltreert in de ondergrond.

Wadi Wieringerwerf - Gemeente Hollands Kroon

In Wieringerwerf zijn meerdere klimaatbestendige maatregelen getroffen als onderdeel van een totale herinrichting waarbij onder meer de riolering wordt vervangen. Eén zo'n maatregel is de aanleg van een wadi. Het water wordt door een licht hellende weg richting het groen geleid. Wadi's hebben waarde voor biodiversiteit, het bufferen van regenwater en verkoeling.

EXTRA GROEN   HOORN (1)

Extra groen - Gemeente Hoorn

In Hoorn krijgt woningbouwlocatie Siriusstraat extra groen om overtollig water sneller te kunnen afvoeren en tegelijk de biodiversiteit te verhogen.

Juist in ondiep water is de rijkdom aan insecten, planten en dieren groot en divers.

Natuurvriendelijke oevers - Gemeente Hoorn

In Hoorn komen rondom vijf opnieuw ontwikkelde woongebouwen in de Siriusstraat extra opvangcapaciteit voor water en tegelijk komt er meer leven in en om het water door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zorgt ook voor toename van de biodiversiteit.

door het plaatsen van insectenhotels en het inzaaien met een bloemenmengsel wordt de biodiversiteit een handje geholpen.

Tijdelijk pareltje Avenhorn - Gemeente Koggenland

In Avenhorn is op een braakliggend stuk terrein bloemmengsel ingezaaid en zijn insectenhotels geplaatst. Dit ter overbrugging van een periode totdat het gebied op een klimaat vriendelijke manier wordt ingericht voor woningbouw. Met beperkte inspanning wordt de biodiversiteit toch een handje geholpen.

PARKEERTERREIN DE GOORN   KOGGENLAND (2)

Parkeerterrein de Goorn - Gemeente Koggenland

Nabij een school en opvanglocatie voor kinderen is een parkeerterrein aangelegd met veel open verharding. Het is gelegen naast een groengebied waardoor het water langzaam via de bestrating en het groen kan weglopen. Deze bestrating is aangebracht om de overgang naar het groengebied visueel "zachter" te maken.

KLIMAAT VRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE MEERKOETSTRAAT (2)

Klimaatvriendelijke openbare ruimte Meerkoetstraat - Gemeente Landsmeer

In de Meerkoetstraat in Landsmeer is het oude riool verwijderd en vervangen door een nieuw vuilwaterriool en een apart drainage-transportriool. Het niveau van de grondwaterstand is op deze wijze stabieler en pieken zijn lager. Het regenwater van de daken en wegen infiltreert, bij extreme droogte, in de bodem. De rioleringen zijn vervangen tot aan de gevel. Er is vooraf steeds overleg gevoerd met de bewoners over de werkzaamheden in de tuinen, het terugbrengen van bestratingen en groen.

1
2
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer