blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Een groener Nederland begint in je eigen tuin

17 januari 2022

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Het is tijd om samen de tuin in te gaan, want in de tuin begint het! Met de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ helpen we bewoners en gemeenten om de buitenruimte zo klimaatbestendig mogelijk in te richten.

De schijf van vijf: Voor een klimaatbestendige bestaande bouw

16 januari 2022

In vijf stappen neemt deze Schijf van Vijf je mee in het proces voor het realiseren van een klimaatbestendige bestaande gebouwde omgeving, op basis van de daarvoor geldende doelen en prestatie-eisen zoals vastgelegd in de regionale afspraken klimaatadaptief bouwen Utrecht. Voor iedere stap is de vraag beantwoord wat er moet gebeuren en hoe je dat als gemeente kunt vormgeven.

Meld je aan voor NK Tegelwippen 2023!

16 januari 2022

Ben je beleidsmaker? Meld dan je gemeente aan voor het NK Tegelwippen. Na drie succesvolle edities is het weer zover: van maart t/m oktober barst de strijd los. Gemeenten nemen het tegen elkaar op, wie vervangt de meeste tegels en vervangt ze door planten?

Op weg naar nieuwe KNMI-klimaatscenario’s 

12 januari 2022

Oorspronkelijk was de publicatie van zowel de duiding als de getallen voor 2021 gepland. Door een vertraging in de oplevering van de mondiale klimaatmodellen door een internationaal project (CMIP6) publiceert het KNMI de informatie in de genoemde twee delen:

  • KNMI Klimaatsignaal’21 (duiding)

  • KNMI’23-klimaatscenario’s (getallen)

Platform 31: Winterspecial 2022

9 januari 2022

Jaarlijks brengt Platform31 zijn must-reads bij elkaar in de winterspecial. Praktijkvoorbeelden, analyses, tools en podcasts: genoeg om de bezinning van de maand december te voeden – overzichtelijk in thema’s gegroepeerd.

Even voorstellen: Klimaatburgemeester Thomas de Nus

3 januari 2022

De Zaandamse architect Thomas de Nus heeft dit jaar samen met vijf anderen de stichting Architects for Future opgericht. Als architect is Thomas gespecialiseerd in circulair en ecologisch bouwen. Met Architect For Future wil hij hierover door het hele land lezingen geven en discussies starten. Ook als Klimaatburgemeester wil hij dit onderwerp en de stichting een podium geven.

Een klimaatvriendelijke tuin die inspireert

2 januari 2022

INTERVIEW DOOR TUINVAK – Dirk van den Brink is hovenier en beschikt over het prototype voorbeeld van een klimaatvriendelijke tuin. Een bezoek aan de tuin van Dirk in Barneveld kan een eyeopener zijn. Hij beschikt namelijk bij uitstek over omgeving die de biodiversiteit bevordert.

Nu slim bouwen voor een veilige toekomst

22 december 2022

De tijd van vrijheid, blijheid is voorbij. Deltacommissaris Peter Glas pleit niet alleen voor meer ruimte voor waterberging en dijkversterking, maar ook voor nationale spreiding van de bouwlocaties, landelijke prestatieafspraken voor klimaatbestendige bouw en voor meer sturing en regie.

Klimaatadaptatie en -mitigatie kunnen en moeten elkaar zoveel mogelijk versterken

22 december 2022

Waar moeten we bouwen nu we klimaatverandering in het gezicht kijken? Moeten we wel investeren in energie-intensieve industrie in laag-liggend Nederland? Hoe kunnen ingroeiende steden tegelijk klimaatbestendig worden? Klimaatmitigatie en -adaptatie zijn gescheiden werelden, in beleid maar ook in de wetenschap. Een vandaag uitgekomen paper van Deltares en de TU Eindhoven, in opdracht van het Deltaprogramma, laat zien waarom en hoe beide werelden meer met elkaar kunnen worden verbonden.

Een eerste beeld van de klimaatrisico's voor erfgoed

19 december 2022

Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor ons cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen heeft de provincie onderzoek gedaan naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in Noord-Holland. De resultaten zijn aangegeven op een digitale kaart die de basis is voor verder onderzoek. Ambtenaren en beleidsmakers kunnen deze kaart gebruiken als zij meer informatie nodig hebben over klimaatverandering en erfgoed en als zij beleid willen maken.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer