Logo Samen blauw groen

blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom klimaatadaptatie en de waterketen in regio Noorderkwartier en omstreken.

Klimaatadaptatie Regio Noordkop

Ontdek klimaatadaptatie in de regio Noordkop

10 mei 2022

Het weer in de Noordkop wordt steeds extremer. Om de omgeving voor te bereiden op het veranderende klimaat, worden in de Noordkop projecten opgezet die de Noordkop ‘klimaatadaptiever’ maken. Dit houdt in dat de Noordkop door deze projecten beter bestand is tegen bijvoorbeeld hevige regenval, maar ook dat de Noordkop hittebestendiger, leefbaarder en groener wordt.

Paper

Effecten klimaatverandering binnenduinrand Noord-Holland

9 mei 2022

De provincie Noord-Holland heeft door Deltares een studie laten uitvoeren. Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de actuele kennis rondom klimaatverandering en zeespiegelstijging en wat dat voor een effect heeft op water en klimaatgerelateerde indicatoren als waterveiligheid, wateroverlast, droogte, hitte en verzilting op de kustzone en binnenduinrand.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Zaanstad wachten niet op drijvende drollen

5 mei 2022

Bij het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) en een Basiszuiveringsbeeld (BZB) kijken ZNSTD en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hoe de riolering (afval-, hemel- en grondwater), de openbare ruimte, het oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering in Zaanstad werkt.

Vergroenen

Wip een tegel en win

2 mei 2022

De gemeente Den Helder zeker nog 99 andere gemeenten doen mee met het NK Tegelwippen. Doel van de wedstrijd is zoveel mogelijk tegels eruit en groen erin. De gemeente met de meest gewipte tegels wint.  

Groen huis

Deltacommissaris roept ministers op klimaatadaptief te bouwen

25 april 2022

Maak werk van klimaatadaptatie! Dat is het advies van de Deltacommissaris aan de 4 ministers die in hun opgaven te maken hebben met klimaatadaptatie.

Win je eigen watZr!

14 april 2022

Schrijf je in en maak kans op de uitvoering van een watZr door Bram Engberts, een professionele hovenier!
Hij maakt jouw watZr werkelijkheid.

Kennisdossier biedt inzicht in kansen van cultuurhistorie voor klimaatadaptatie

12 april 2022

Het kennisdossier Cultureel Erfgoed op dit portaal is vernieuwd. Er is veel informatie bij gekomen over de kansen die cultureel erfgoed biedt voor klimaatadaptatie. Daarnaast kun je er lezen over de dreigingen waar erfgoed door klimaatverandering steeds meer mee te maken krijgt. Het kennisdossier bevat verschillende hulpmiddelen en voorbeelden. Ook bevat het een hoofdstuk over hoe je cultureel erfgoed integreert in beleid voor klimaatadaptatie

Regen

Beter voorbereid op extreme neerslag: Beleidstafel presenteert 25 aanbevelingen

8 april 2022

Houd bij de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening met kans op extreme neerslag, verbeter de kwaliteit van monitoring en vergroot de effectiviteit van risicocommunicatie. Dit zijn drie van de 25 aanbevelingen uit het eerste advies van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. 

De blauwgroene ontwikkelingen in Noorderkwartier zijn in volle gang

7 april 2022

De tweede editie van het magazine staat online! De blauwgroene ontwikkelingen in Noorderkwartier zijn in volle gang. Zo is er in de regio brede overeenstemming bereikt over de eisen aan klimaatbestendige nieuwbouw. Het kernteam Samenwerking in de waterketen heeft twee nieuwe leden. In de BUCH-gemeenten onderzochten wetenschappers en studenten de werking van wadi’s. Ondertussen toert er een Klimaatcircus door Westfriesland om mensen op een leuke manier wakker te schudden. En wist je dat ook Karin Bloemen zich inzet voor ‘onze’ zaak? Dit en meer lees je in de tweede editie van Samen Blauwgroen. Zo ben je weer helemaal bij!

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten kopie

5 april 2022

De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten (NMDG) geeft gemeenten en andere stakeholders inzicht in de staat waarin de gemeente zich bevindt qua duurzame ontwikkeling. Met de monitor kunnen gemeenten zich ook vergelijken met andere gemeenten, zowel buurgemeenten als typologisch identieke gemeenten.

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer