vrouw op een brug in de zon

Aanpak wateroverlast Kooimanpark - Gemeente Purmerend

Het Kooimanpark in Purmerend ligt laag waardoor het gevoelig is voor wateroverlast. Het watersysteem kan het regenwater bij een klimaatbui niet verwerken. Er worden hoogteverschillen aangebracht, extra oppervlaktewater toegevoegd, natuurvriendelijke oevers aangelegd en duikers aangepast. In het gehele gebied gaat water vertraagd worden afgevoerd en krijgt het watersysteem meer capaciteit.

Wesley "Ga stap voor stap te werk en heb veel geduld, koppel mee met projecten. Een nieuwe manier van handelen heeft tijd nodig. Uitleg aan burgers kost ook tijd. Creëer subsidies en verleid bewoners door te helpen als gemeente."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Zaanstreek-Waterland.

vrouw op een brug in de zon

Toekomstige situatie

Meer ruimte voor water en gevarieerder groen.

kooimanpark plattegrond

Toekomstige situatie

Meer ruimte voor water en gevarieerder groen.

gras met bomen en voetpad

Huidige situatie Kooimanpark

Wateroverlast en hoge grondwaterstand.

sloot met bomen en gras

Huidige situatie Kooimanpark

Wateroverlast en hoge grondwaterstand.

mensen in een park met schildersezels

Participatie op locatie

Meedenken over toekomstige inrichting Kooimanpark.