huis met hek en bomen afgezet met lint

Duurzaam gezonde leefstijl - Gemeente Uitgeest

In Uitgeest is bij de nieuwbouw van kindcentrum Cornelis gewerkt vanuit een gezonde leefstijl. Duurzaamheid en groen liggen aan de basis bij zowel het gebouw, de buitenruimte eromheen als de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. De aandacht voor een gezonde leefstijl draagt bij aan een beter welbevinden, betere schoolprestaties en minder schooluitval van kinderen. 

Marco “Er is gekozen voor een inrichting die zoveel mogelijk opgaat in het van oorsprong natuurlijke systeem en waarin groen blauwe elementen zorgen voor veiligheid, welzijn en een aantrekkelijke leefomgeving."

Meer informatie? Neem contact op met de vertegenwoordiger van de regio Noord-Kennemerland Zuid.

huis met hek en bomen afgezet met lint

Kindcentrum Cornelis

Bewegen, sport en voeding en een duurzame omgeving gaan hier hand in hand.

speeltuin met hek eromheen

Gebruik duurzame materialen

Speeltoestellen van duurzaam hout.

huis met drie bomen

Meer ruimte bestaande bomen

Extra ruimte gecreëerd om bomen beter te kunnen laten groeien.